Problembarn

Utplantingsplanter er utsatt for angrep av bladlus. Bladlus er så pass store (ca. 2-3 mm) at de er lett å oppdage for kunder. Reklamasjon på grunn av bladlus gir et dårlig rykte og bør unngås.

Det er lett å si, men kan være vanskelig i praksis. Selv om det er godkjent både plantevernmidler og nyttedyr mot bladlus, er ikke alle tiltakene like effektive og kostanden kan være stor.

055
Bladlus kan skaper trøbbel for salg av utplantingsplanter. Foto: Annichen Smith Eriksen
011
Bladlus kan skaper trøbbel for salg av utplantingsplanter. Foto: Annichen Smith Eriksen

Få plantevernmidler

Det er ikke lenger så mange plantevernmidler som er godkjent mot bladlus. Noe av disse plantevernmidlene er dessuten ikke aktuelle å bruke på grunn av manglende effekt eller skade på plantene.

Eksempel på dette er: Raptol gir oljebelegg på plantene. Decis Mega EW 50 og Karate 5CS virker ikke mot ferskenbladlus og er svært skadelig for nyttedyr. Mospilan SC tilhører den kjemiske gruppen neoniktinoider. Noen omsetningsledd vil ikke selge planter som er behandlet med denne type plantevernmidler.

Teppeki og Movento virker på de fleste bladlusarter, er systemiske og relativt skånsomme for nyttedyr. For å kunne bruke Teppeki og Movento på prydplanter i veksthus, må du laste ned tilleggsetikett fra hjemmesiden til Mattilsynet.

Det er bare lov å sprøyte med Teppeki og Movento noen få ganger (2-3 sprøytinger) i løpet av sesongen.

Dyre nyttedyr

Snylteveps er spesialister og er effektive bare mot fire bladlusarter. Gallmygg og gulløye er ikke så kresne og spiser de fleste bladlusarter.

Verken snylteveps, gallmygg eller gulløye kan overleve i veksthuset hvis det ikke er bladlus på plantene. Det er kostbart å sette ut nyttedyr forebyggende hver uke eller hver 2. uke i tilfelle angrep. Ved angrep er det ofte mye bladlus på plantene og da kreves det ekstra store doser. I tillegg til kostand med nyttedyr er det også fraktkostander for hvert utsett.

Billig tiltak

Et enkelt, effektivt og billig tiltak er å kaste planter med mye bladlus.

Smittepresset av bladlus i veksthuset blir dermed redusert, slik at det blir billigere og enklere å bekjempe angrepet (mindre sprøyting og/eller lavere doser med nyttedyr).

Skreddersydde tiltak

Utfordringen med å finne den rette strategien, er å gjøre tiltak som holder angrepet av bladlus under kontroll uten at kostnaden blir for stor. Det kreves ulike strategier dersom du kan kombinere nyttedyr med en sprøyting med plantevernmiddel i forhold til om du bare kan bruke nyttedyr.


Ved konvensjonell dyrking av utplantingsplanter i produksjonsveksthus, er det mulig å bruke en kombinasjon av plantevernmidler og nyttedyr.

Forslag til tiltak når du finner bladlus:

 • Ta kontakt med din rådgiver i NLR Viken for artsbestemming av bladlusa for å se om det er mulig å bruke snylteveps.
 • Kast plantene med mye bladlus.
 • Sprøyt hele veksthuset en gang med Teppeki eller Movento for å redusere totalt smittepress av bladlus i veksthuset.
 • Det er vanskelig å drepe all bladlus med en sprøyting. Ofte er det noen få som overlever, så gjenta sprøytingen eller sett ut snylteveps. Om det kan settes ut snylteveps avhenger både av hvilken bladlusart det er og om det tidligere er brukt plantevernmidler som er skadelig for nyttedyr.
 • Snyltevepsen Aphidius colemani virker mot ferskenbladlus og agurkbladlus og snyltevepsen A. ervi virker mot grønnflekket veksthusbladlus og potetbladlus. Sett ut riktig snylteveps, ca. 2-3 stk/m2 en gang i uken inntil angrepet er under kontroll.


I økologisk produksjon kan ikke plantevernmidler brukes som «nødbrems» og da må vi tenke på en helt annen måte med utsett av flere typer nyttedyr, økte doser og flere utsett.

Forslag til forebyggende tiltak mot bladlus:

 • Sette ut snylteveps (A. colemani og A. ervi) forebyggende mot henholdsvis ferskenbladlus, agurkbladlus, grønnflekket veksthusbladlus og potetbladlus. hver uke når du forventer angrep av bladlus. Forslag til dose: minst 1 stk/m2 av hver snylteveps art.
 • Dersom det nettopp har vært angrep av andre bladlusarter, kan det det være aktuelt å sette ut gallmygg og/eller gulløyelarver.

Forslag til tiltak når du finner bladlus:

 • Ta kontakt med din rådgiver i NLR Viken for artsbestemming av bladlusa for å se om det er mulig å bruke snylteveps.
 • Kast plantene med bladlus. Detter tiltaket er veldig viktig for å få tilstrekkelig virkning av nyttedyr.
 • Dersom det er en bladlusart som snylteveps virker på, øk dosen med riktig snyltevepsart til minst 4 stk/m2 en gang i uken inntil angrepet er under kontroll.
 • I tillegg bør det settes ut både gallmygg og gulløyelarver. Ta kontakt med din rådgiver i NLR Viken for å tilpasse dose og antall utsett i forhold til hvor stort bladlusangrepet er.
 • Hvis det er angrep av en bladlusart som snylteveps ikke virker på, må dosen med gallmygg og gulløye økes.
Sverige
Hurra snyltevepsen virker og her er det bladlusmumier på plantene. Foto: Annichen Smith Eriksen
IMG 0314
Hurra snyltevepsen virker og her er det bladlusmumier på plantene. Foto: Annichen Smith Eriksen

I planteutsalg er det strenge krav ved bruk av plantevernmidler. Hovedmålet er å unngå bruk av plantevernmidler på planter i planteutsalg.

Det kreves dermed ekstra store doser med snylteveps og gulløyelarver mot bladlus og å tilpasse tidspunktet for utsett av disse nyttedyrene. Bruk gjerne tilsvarende strategi som ved økologisk produksjon.