I perioden med intensiv plantevekst kan det oppstå ulike problemer i julestjerneproduksjonen. Det er derfor nødvendig å overvåke kulturen kontinuerlig for å oppdage problemer tidlig og å unngå kvalitetsforringelse og økonomiske tap. Problemer ved dyrking av julestjerner kan ha ulike årsaker som skadedyr, sykdommer, og fysiologiske skader. Fysiologiske skader er forårsaket av ulike elementer i plantevekstmiljøet.

Tabellen nedenfor viser fysiologiske skader som kan oppstå under dyrking av julestjerner og hva som kan være årsaken til disse problemene.

Symptom

Årsak

Dårlig forgrening

 • Svake stiklinger (tynne skudd, lange internoder),
 • stiklinger hentet fra dårlig forgrenede morplanter,
 • planter er plantet for dypt,
 • for lite lys (under og etter topping),
 • for lav gjennomsnittstemperatur (under 20 °C) eller lav
 • luftfuktighet etter topping.

Svake, tynne, slappe skudd

 • Lav lysintensitet,
 • for mange skudd på planten.
 • for høy plantetetthet (blader fra naboplanter bør ikke overlappe hverandre).

Ujevne planter

 • Sen topping,
 • for dyp planting,
 • unøyaktig sprøyting med veksthemmende midler.

Nekrose av bladkanter

 • Ingen skyggelegging på varme dager,
 • utilstrekkelig herding av unge planter,
 • høyt innhold av næringsstoffer i vekstmediet (konsentrasjon over 4 g NaCl / l substrat),
 • kaliummangel (K) (under 80 mg K / l substrat),
 • fysiologisk kalsiummangel (Ca)(med høy luftfuktighet
 • luft og/eller høy temperatur),
 • mangel på kobber (Cu) eller molybden (Mo),
 • bor (B) toksisitet (forgiftning)
 • høy konsentrasjon av plantevernmidler,
 • høy konsentrasjon av veksthemmende midler,
 • utilstrekkelig bladgjødsling (høy konsentrasjon),
 • sprøyting av planter ved høye temperaturer eller sterkt sollys,
 • lav luftfuktighet, høy temperatur,
 • skadede eller syke røtter,
 • gass skader.

Bladklorose

 • Faktorer relatert til gjødsling,
  • nitrogenmangel,
  • mangel av jern (Fe), mangan (Mn), molybden (Mo).
  • ammoniakktoksisitet (ved bruk av ammonium- eller ureaformer og vann med høy pH),
 • Indirekte faktorer som påvirker tilgjengeligheten av næringsstoffer for planter eller plantens evne til å ta dem opp, f.eks.
  • pH,
  • overskudd av kalsium (Ca) og fosfor (P),
  • dårlige luft-vann-egenskaper i vekstmediet,
  • lav temperatur i vekstmediet.
 • Andre faktorer:
  • skadede røtter,
  • svært høy temperatur (over 28°C),
  • plante- eller jord- patogener,
  • feil bruk av veksthemmende midler,
  • dosering av CO2 i for høye konsentrasjoner.

Blad fall

 • Fysiologisk aldring (nedre del av skuddet),
 • høy EC i vekstmediet,
 • lav lysintensitet,
 • store temperaturfall – kortvarig (f.eks. ved feil oppvarming),
 • sterke endringer i jordfuktighet,
 • rotskader av nitritt (NO2),
 • oksygenmangel i rotmiljøet (i vekstmediet med ustabil struktur),
 • for hyppig bruk av plantevernmidler,
 • høy luftfuktighet (spesielt etter induksjon blomstring),
 • rotsykdommer (f.eks. Pythium).

Flekker på bladene

 • Enkelte plantevernmidler,
 • høy konsentrasjon av veksthemmende midler,
 • virusinfeksjon.
 • mekanisk skade (f.eks. under transport).

Cellesprengning og utløp av melkesaft

 • Høy substratfuktighet og høy luftfuktighet, spesielt om natten,
 • plutselig temperatursfall.

Splitting av hovedskudd

 • Fysiologisk gamle stiklinger (stiklinger av morplanter med lange stilker)
 • lang dyrkingstid uten topping, (det skjer av og til med enstakinger)
 • lav dagtemperatur på en lang-dags periode.

For små brakteer

 • For sen dyrking,
 • lysmangel under fargingsfasen,
 • for kort lang-dags perioden,
 • påvirkning av lysforurensing (f.eks. under ekstra belysning i nærheten),
 • forsinkelse i blomstringsinduksjon på grunn av utilstrekkelig antall blader,
 • for lav gjennomsnittstemperatur under farging av brakteer,
 • for sen sprøyting med veksthemmende midler,
 • nitrogenmangel (under 100 mg N / l vekstmediet),
 • mangel på mikronæringsstoffer (vanligvis ved høy pH),
 • hyppig tørking,
 • syke eller skadede røtter.

Dårlig farging av brakteer

 • Lysmangel i kortdagsfasen,
 • lite bladareal ved starten av kortdagsfasen,
 • påvirkning av lysforurensing (f.eks. under ekstra belysning i nærheten),
 • for høy temperatur om natten.

Cyathiefall

 • Mangel av CO2 på grunn av høy temperatur om natten og lav dagtemperatur, (det øker intensiteten av pusten),
 • lav lysintensitet under kortdagsfasen,
 • veldig store brakteer (blader konkurrerer om næring),
 • for høy temperatur.

Kilder:

 • "Zasady fertygacji poinsecji uprawianej na stołach zalewowych” Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach, J. Nowak, 2020
 • "Wplyw metod sterowania nawadnianiem poinsecji na wzrost i pokroj roslin.” J. Treder, W. Treder, A. Borkowska, K. Klamkowski. Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach. 2015
 • Materiały konferencyjne "Uprawa poinsecji”. Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa, Matysiak B., Treder J., Nowak J.S., Sroka S., Nowak J., 1997.
 • "Nawożenie poinsecji”. Materiały konferencyjne. Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa, 1997.
 • "Julestjerne – Dyrkingsveiledning.” M.Bergland, L. Knutzoon. NRL Viken.2020
 • Strojny Z. 1997
 • "Szkolkarstwo” 28.02.2022
 • "Pod Oslonami” 3/2012
 • "Poinsettia” https://www.haubitz.pl/
 • Egne observasjoner.