HYGIENE I KULTUREN

Plantemateriale
Viktigste smittevei inn i gartneriet er innkjøpte planter, utfør nøye kontroll og velg leverandører du stoler på.

Besøkende
Vær nøye med at alle besøkende bruker dress, hansker og sko-overtrekk. Kanskje spesielt viktig med de som kommer fra andre gartnerier (kolleger, montører, selgere og rådgivere).

Desinfeksjon av kniver og redskap
Ved desinfeksjon av kniver er det viktig å huske på at de fleste midler virker best ved en bestemt pH og ved lite smuss (jord m.m.). Etter et visst antall dyppinger i samme væske vil da flere av midlene virke dårligere på grunn av endret pH og smuss.

RENGJØRING ETTER KULTUREN

Virkningen av vask og desinfisering er best rett etter rydding av kulturen. Gammelt, inntørket materiale er vanskeligere å vaske vekk og desinfisere. Start derfor opp arbeidet med rengjøring og desinfisering straks etter at kulturen er avhøstet. Hold temperaturen oppe under hele rengjøringsprosessen.

Temperaturer over 20 °C er helt nødvendig for å oppnå fullgod virkning.

 1. UTRIVING AV PLANTENE

Fjern alt organisk materiale straks kulturen er avhøstet. Dersom avfallet blir lagret midlertidig på en udekket avfallsplass i nærheten av veksthuset, kan dette lett fungere som smittekilde til neste sesong. Fjern også ugras i og rundt veksthuset. Pass på at det ikke faller ned smuss og planterester på bakken når plasten på gulvet fjernes.

 1. SKADEDYR OG SOPP

Det viktigste tiltaket er å bekjempe sopp og skadedyr i kulturen. Om det er et stort smittepress i slutten av en kultur, er det viktigere å starte i rett tid med forebyggende tiltak neste sesong.

Fjern alt plantemateriale for da tar en samtidig de fleste skadedyr og noe soppsporer. Et unntak er trips som slipper seg ned på bakken, men de kan klekkes om en holder huset varmt. Kommer de opp til et tomt hus sulter de i hjel.

 1. VASKING

Innvendig.

Vask hele veksthuset med en høytrykksspyler. Bruk av varmt vann har bedre effekt enn kaldt. Tilsett grønnsåpe med lite fett eller et annet vaskemiddel. Pass på at alle innvendige overflater blir vasket, grunnmur, murkrone, konstruksjon, tak og vegger, lufteluker, røropplegg og andre installasjoner. Grundig vask er nødvendig for fullgod virkning av desinfeksjonsmiddelet.

Organisk materiale inaktiverer de fleste desinfeksjonsmidler, og urenheter kan hindre desinfeksjonsmidlet å komme i kontakt med skadegjørerne.

Husk også å gjøre rent pauserom, pakkerom, pakkemaskin, arbeidstraller, redskap m.m.

Utvendig.

Ikke glem utvendige glassflater. Husk at 1 % reduksjon i lys reduserer avlingen med 1 %. Fjern rester av skyggemiddel og smuss med sitronsyre eller liknende midler. I tilfeller der glassflatene er svært skitne, kan en bruke fluorbaserte midler.

 1. RENGJØRING AV DRYPPSLANGENE

Et dryppsystem som gir jevnt med vann er en forutsetning for å vanne riktig. Alger, bakterier, sopper, men også gjødselrester vil kunne skitne til dryppsystemet betydelig. Begynn med å fjerne det organiske materialet. Slangene må ikke få tørke ut før rengjøring. Da vil bare skitten få tid til å feste seg, og sjansene for fullgod rengjøring reduseres. pH kan måles med strips eller pH-meter i drypp. Både organiske- og kalk/gjødselrester bør fjernes. Start med å fjerne organisk materiale.

1. Organisk materiale
(alger, sopp, bakterier) fjernes med natriumhypokloritt eller hydrogenperoksid.

 • A) Spyl gjennom hele dryppsystemet med rent vann. Begynn med hovedledning, fordelingsledning og deretter dryppledningen. Bruk mye vann.
 • B) Fyll ledningssystemet med 3 % (3 liter pr. 100 l) natriumhypokloritt (15 %). Skru av pH- og ledetallsfølerne. Stopp doseringen når det måles pH 10 i dryppet. Klor kan skade membranene i enkelte typer drypp. Alternativet er å bruke 3 % (3 liter pr. 100 l) hydrogenperoksid (30%). Stopp doseringen når en kjenner en glatt, såpeaktig løsning i enden av dryppsystemet, alternativt når det slutter å bruse.
 • C) Løsningen skal totalt stå i 24 timer, når dette har stått i 12 timer gis det hver time en vanning på 30-60 sekunder. Spyl deretter stamløsningskarene, hovedledningene, fordelingsledning og dryppledningene med rent vann. Gi tilslutt en lang vanning med rent vann.

2. Uorganisk materiale
(gjødselrester m.m.) fjernes med syre.

 • A) Spyl gjennom hele dryppsystemet med rent vann. Begynn med hovedledning, fordelingsledning og deretter dryppledningen. Bruk mye vann.
 • B) Fyll ledningssystemet med en syreløsning av 2 % (2 liter pr. 100 l) salpetersyre (62%) eller 5 % (5 liter pr. 100 l) fosforsyre (85%). Skru av pH- og ledetallsfølerne. Stopp doseringen når en pH 1,5 måles i dryppet
 • C) Løsningen skal totalt stå i 24 timer, når dette har stått i 12 timer gis det hver time en vanning på 30-60 sekunder. Spyl deretter stamløsningskarene, hovedledningene, fordelingsledning og dryppledningene med rent vann. Gi tilslutt en lang vanning med rent vann.

Syre og klor må aldri komme i kontakt med hverandre. Da vil det kunne utvikles ren klorgass, og en kan risikere eksplosjon inne i slangene.

Ikke glem å rengjøre oppsamlingskar for gjødselvann og andre anlegg i forbindelse med resirkulering. Det kan brukes 3% hydrogenperoksid (30%) eller 3% natriumhypokloritt (15 %).

Dryppslangene rengjøres ved å henges opp i veksthuset for utvendig desinfisering sammen med resten av huset, eller i et bad om det er praktisk mulig.

 1. DESINFISERING AV DRYPP-PINNER.

Drypp-pinnene og drypp-ledningene kan også dampes eller kokes . Dette fungerer svært godt. Alternativt brukes et middel mot virus eller sopp i et egnet kar.

6. RENGJØRING AV INVENTAR

Fjern alle planterester, ugras og frøplanter som er vokst opp fra kulturen på bakken.

Isopor og dyrkingsrenner vaskes og desinfiseres med hydrogenperoksid eller annet egnet middel. Dersom det har vært et angrep av sjukdom f.eks tomatstengelsjuke (Didymella lycopersici) eller virus må det tas spesielle hensyn og behandles med egnet middel. Se tabell under.

Betongganger desinfiseres med 3 % natriumhypokloritt (15 %). (Det er bare aktuelt i spesielle tilfeller å desinfisere bakken.) Smitte fra bakken hindres i stor grad av å dekke bakken med ny plast for hver sesong.

 1. FORSIKTIGHETSREGLER M.V.
 • Husk at de aller fleste kjemiske desinfeksjonsmidler kan være etsende og giftige for mennesker og dyr, og er en trussel for miljøet.
 • Bruk angitt verneutstyr (hansker, briller, maske, plastforkle etc)
 • Følg bruksanvisningen nøye (sørg for at det finnes skriftlige rutiner for håndtering og bruk av desinfeksjonsmidler).
 • Velg riktig desinfeksjonsmiddel ut fra hva som skal bekjempes.
 • Rengjør grundig før desinfeksjon.

Tabellene oppdateres løpende – si fra om du ser feil og mangler til rådgiver iNLR Viken

Tabell 1. Hvilke skadegjørere virker de ulike desinfeksjonsmidlene mot?

Middel

Sopp

Bakt-erier

Virus

Annet

Kommentarer

Hydrogenperoksid produkter:

Per Aqua (hydrogenperoksid og pereddiksyre)

HP50 (hydrogenperoksid)

Ren hydrogenperoxid (35%)

Multicide/Bactipal

(hydrogenperoksid, eddiksyre og pereddiksyre)

X

X

X

alger

3 % hydrogenperoksid er aktuell mot soppene Fusarium avenaceum, algesopp (Phythium aphanidermatum), svartskurv (Rhizoctonia solani), gråskimmel og agurksvartprikkråte (Didymella bryonia).

Det finnes produkter både med og uten pereddiksyre – det kan være en fordel å ha med for det stabiliserer produktet)

1-3 % løsning skal ha effekt mot virus. Virketid 30 minutter.

Desinol (23 % glutaraldehyd + 5% benzalkoniumklorid)

X

X

X

Ikke så effektiv mot sopp.

Kvanol (10 % benzalkoniumklorid)

X

X

Alger

Fjerner algevekst og grønskebelegg

Menno Florades

(9 % Benzosyre)

X

X

X

viroid

Virker mot bl.a. soppene Fusarium, algesopp (Phythium sp, Phytopthora cinnomomi), svartskurv (Rhizoctonia solani), gråskimmel, Rotsvartsopp (Thielaviopsis brasicola) og Cylindrocladium. Se mer om ulike virus (bl.a. Pepinomosaikk virus) og bakterier på etiketten.

Menno TerForte (Didesyldimetyl-benylammoniumklorid)

X

X

Alger

Virker ikke mot virus og soppene Fusarium oxysporum og Cylindrocladium scoparium (Kilde: Gärtnerböse 9/2001).

Trinatriumfosfat (Na3PO4)

X

3 % løsning (pH 12) har god effekt mot virus, Noen anbefaler oppmot 10% og da spesielt mot Pepinomosaikkvirus

Virkon S

X

X

X

Desinfeksjonsmiddel mot virus, bakterier, mykoplasma, sporer og sopper. Rosa farge indikerer at løsningen virker

Virocid

X

Virocid tar alle testede bakterier ved en konsentrasjon på 0,25% og ved +4 grader

Natrium hypokloritt (15%)

XXMest kjent som klorin, men selges i som Natriumhypokloritt i kanner med høyere konsentrasjon enn vanlig klorin.

Tabell 2. Hvor kan desinfeksjonsmidlene brukes?

Middel

Hvor kan desinfeksjonsmidlet brukes?

Bruk i resirkulerende vann?

Kommentarer

Hydrogen-peroksid produkter:

Per Aqua

HP50

Ren hydrogenperoksid

(35%)

Tomme veksthus og lagerrom, bord, kapillærmatter, støvler (fotbad)

I lave konsentrasjoner (0,01-0,05%)

Effekten på skadegjører reduseres ved lave konsentrasjonener

Les mer HER

HP50 og PerAqua kan brukes til rengjøring av vanningsanlegg.

Desinol

Tomme veksthus og lagerrom, bord, kapillærmatter, potter, plastkasser, redskaper, instrumenter, maskiner, tre, betong, utendørs stein og heller*.Nei

* fjerner algevekst og grønske

Kvanol

Bord, kapillærmatter, potter, plastkasser, tre, betong.Nei

Menno
Florades

Bord, kapillærmatter, potter, plastkasser, redskaper, instrumenter, maskiner og støvler (fotbad).Nei

Menno
Terforte

Tomme veksthus og lagerrom, redskaper, instrumenter og maskiner.

Trinatriumfosfat

Redskaper, instrumenter og maskiner.Nei

Reagerer med alminium, zink og lette metaller

Virkon S

Tomme veksthus og lagerrom, bord og støvler (fotbad).Nei

Korroderer ikke metall, angriper ikke gummi, plast eller trevirke. Korrosjon på aluminium, kobber, messing og galvanisert materiale, kan forekomme.

Gartnere har fått skade på inventar og høsttraller etter bruk av Virkon S.

Virocid

Tomme veksthus og lagerrom, bord, kapillærmatter, potter, plastkasser, redskaper, instrumenter, maskiner, støvler (fotbad), tre, betong, utendørs stein og heller.Nei

Virocid er nøytralt - påvirker ikke metaller, betong, glass, tre, plast eller gummi

- Virocid forårsaker ingen korrosjon og kan tørke på objektet ved anbefalt konsentrasjon.

Natrium hypokloritt (15%)

Tomme bord, redskaper, plastkasser, gulvNei (ikke i denne formen)Kan være korrosivt på metaller

Tabell 3. Anbefalt dose og råd om bruk av desinfeksjonsmidlene

Middel

Dosering

Inaktivering av
organisk materiale

Gass virkning

Direkte skade på planter

Kommentarer

Verneustyr

Hydrogenperoksid produkter:

Per Aqua

HP50

3 liter per 100 liter til rengjøring av flater
uten planter.

 

Ja Delvis

Nei

Ja i høy dose

Hydrogenperoksyd desinfiserer alle typer overflater, men bør ikke brukes på kobberflater p,g.a. missfarging.

Viktig fjern jord og planterester før bruk! Skyll bordet med rent vann før planter settes ut.

Vernebrille, verneklær, hansker

Desinol

Med høytrykksprøyte 1-1,5 liter per 100 liter
+100 ml aktivator pr. 1 liter
Desinol.

10 liter bruksløsning
rekker til 50-100 m²

Ja

Vask med Cleanol rengjøringsmiddel før bruk for å fjerne diverse smuss.

Helmaske, filter A2P3, hansker, beskyttelsesdrakt og gummistøvler

Kvanol

5-8 liter per 100 liter til overflatebehandling


10-15 liter per 100 liter til fjerning av alger og grønske på mur, stein, heller,
tre og takbelegg.

Lang virkningstid. Skade ikke planter, men unngå direkte sprøyting på plantene. Skyll rengjør undervanningsduken etter behandling.

Samme som for Desinol

Menno Florades

Ved sprøyting: 1 %
Virkningstid: 16 timer.

Ved dypping: 2 %
Virkningstid: 3 min.
– eks. dypping av kniver.

3 % ved **TMV og
**ToMV-virus

Ja

Ja

Ja, i høye doser

Ved dypping av redskap skal pH i væsken være under 4,5. Kan brukes selv om det står planter i veksthuset.

VIKTIG: Det er set skade i agurk, les mere HER

Viktig fjern jord og planterester før bruk!

Hansker, briller/ansiktskjerm, god ventillasjon

Menno TerForte

0,5-1 liter per 100 liter

Delvis

Nei

Har ikke gassvirkning og brukeren kan arbeidet i rommet hvor desinfeksjonen pågår. Behandlingsfrist: rom og utstyr må tørke opp før bruk. Min.temp.:>18°C

Vernemaske: filter P2, hansker briller/skjerm for øyne, verneklær

Trinatriumfosfat

3-10% løsningNeiLøsningen har høy pH og det bryter ned proteinkappen til virus

Virkon S

2% løsning har effekt på virus

Virketid 30 minutter

 

Skal ikke stå for varmt, ved oppvarming kan det dannes farlig gas.

 Vernebriller/skjerm, hansker (vinyl, nitril eller latex),
verneklær

Virocid

0,5 til 1% bruksløsning, og 15-30 minutters innvirkningstid.NeiHansker, Vernebriller, Maske, Vernedress

Natrium hypokloritt (15%)

1-3% løsningJaJa, må skylle godt etterpåMå ikke blandes med (salt)syre eller amoniakk (utvikler giftige gasser)Vernebriller, hansker, verneklær og åndedrettsvern ved utilstrekkelig ventilasjon


Revidert 2018 NLR Viken ASA, GL, MB.


Hent som PDF: Nettartikkel Rengjoring og desinfisering