Steinullmatter kan gjenbrukes på flere hold i agurkproduksjon, men ombruk uten rengjøring kan gi økt smittepress av sopp og bakterier.

Steinullmattene kan rengjøres ved gjennomskylling med hydrogenperoksid. Hydrogenperoksid er effektiv mot bakterier, sopper, alger og virus. Den etterlater ikke noe restprodukt som kan skade plantene.

Vann opp mattene med en 1-3% løsning med hydrogenperoksid og la den virker i minst 1 time. Skyll heretter grundig med rent vann. Siste vanning kan være med gjødselvann så mattene er klar for plantning.

Høye konsentrasjoner av hydrogenperoksid er skadelig for planterøtter

Det er derfor viktig å få konsentrasjonen redusert etter behandling. Er man usikker kan man måle konsentrasjonen av hydrogenperoksid i pressvann fra mattene med strips. Konsentrasjonen av hydrogenperoksid i vannet bør være på maks 0,05% ved plantning av agurk.

Hydrogen peroksid kan kjøpes i ulike varianter. Rent hydrogenperoksid er på 35 %. Det er et flyktig og ustabilt produkt som fort brytes ned i vann. Rent hydrogenperoksid holder seg 2-3 dager i rent vann, høy temperatur og skittent vann øker nedbrytningshastigheten.

Per Aqua er et produkt hvor hydrogenperoksid er stabilisert med eddiksyre og pereddiksyre. Det forblir da lengere i vanningsvannet.

Vær oppmerksom på at hydrogenperoksid ved nedbryting utvikler gass (CO2)

Agurkblomst 3
Foto Astrid Sigaard Andersen