Utbredelse

Viruset ble første gang påvist på tomat i Israel i 2014 og har raskt spredd seg til flere land, blant annet til Jordan i 2015, Tyskland og California i USA i 2018 og Nederland, Spania, Tyrkia, Hellas og England i 2019.

Høsten 2019 var det mistanke om angrep av tomatbrunflekkvirus i Norge i forsøk hos NMBU på Ås og plantene ble destruert. Men resultatene fra prøvene viste at viruset var en resistensbrytende stamme av tomatmosaikkvirus (Tomato mosaic virus,ToMV) og ikke tomatbrunflekkvirus.

Vertplanter

Tomat er viktigste vertplante for tomatbrunflekkvirus, men det har også vært angrep på paprika. Forsøk har vist at andre planter slik som Nicotiana-arter, Petunia hybrida, Solanum nigrum, Chenopodium quinoa og Ch. murale kan angripes.

Symptom og skade

Angrep av tomatbrunflekkvirus gir skade på tomatfruktene slik at de ikke blir salgbare og fører til store avlingstap. Det er viktig å være klar over at symptomene kan variere for de ulike tomatsortene.

Smitte av tomatbrunflekkvirus kan gi følgende symptomer:

  • Frukter: gule, brune flekker, grønne striper og deformerte frukter. Misfargingen på fruktene kan ligne på angrep av pepinomosaikkvirus.
  • Blader: mosaikk, klorotiske/bleke flekker på unge blad i toppen av plantene og på sideskudd. Bladene kan også bli smale og krøllete/boblete.
  • Bladstilk og begerblader: små brune flekker.

Smitte og spredning

Angrep av tomatbrunflekkvirus er alvorlig fordi den spres via kontakt, er svært smittsom og smitten kan overleve i flere måneder på infisert redskap, klær, jord m.m. Viruset kan spres via frø, småplanter, håndtering av planter, hender, klær, infisert redskap, høstekasser, traller og annet utstyr, veksthusinnredningen og via humler.

Forebyggende tiltak

Siden viruset er svært smittsomt og er påvist i flere EU land, er det svært viktig å ha gode forebyggende rutiner.

Eksempler på forebyggende tiltak og rutiner for å redusere fare for smitte er:

  • Totalforbud mot innkjøpte tomater på matpakka til de ansatte.
  • Opplæring av de ansatte for å gjenkjenne symptomer slik at et eventuelt angrep oppdages raskt.
  • Frø og småplanter som er dokumentert fri for virussmitte.
  • Håndvask, hansker, rene klær og fottøy både for besøkende og ansatte.
  • Rengjøring og desinfeksjon av redskap og annet utstyr.
  • Rengjøring og desinfeksjon av veksthus, lager, pakkerom, lunsjrom – husk desinfeksjon av dørhåndtak.

Det største utfordringen er å lage hygienerutinene slik at de er gjennomførbare og blir brukt av alle i gartneriet alltid.

Det er også viktig å sikre at rutinene gjennomføres godt nok og ikke bare halvveis for å unngå falsk trygghet. Et eksempel er at du må vanske hendene grundig med såpe i minst et minutt og ikke bare i 30 sekunder. Engelske forsøk viste at tomatbrunflekkviruset kan overleve på plastikkbrett som var vasket i 4-5 minutter ved 70oC. Det anbefales derfor rengjøring med 90oC i 5 minutter.

Agriculture and Horticulture Development Board (AHDB) i England har laget et dokument som kan hjelpe deg med å lage hygienerutiner mot virus.

Nye hastetiltak i EU, men foreløpig ikke i Norge

Tomatbrunflekkvirus (ToBRFV) står på EPPO (European and Mediterranean Plant Protection Organization) sin liste over farlige skadegjørere (EPPO Alert list).

Fra 22/11, 2019 ble det i det i EU innført hastforanstaltninger mot innførsel og spredning av tomatbrunflekkvirus. Planter til planting kan flyttes innenfor EU, hvis de følges av et plantepass og at plantene har sin opprinnelse i områder hvor tomatbrunflekkvirus ikke forekommer. Frø av planter skal også følges av et plantepass og frøene skal være offisielt testet frie for tomatbrunflekkvirus.

For innførsel av tomatfrø og tomatplanter til Norge er det krav til plantesunnhets-sertifikat. Tomatbrunflekkvirus er ikke regnet som karanteneskadegjørere i Norge ennå og det er ikke innført noen ekstraordinære tiltak i forhold til dette viruset (per desember 2019). Men ved eventuelle funn kan Mattilsynet bruke paragraf 40 i Plantehelseforskriften som kan gi erstatning hvis det blir pålegg om å destruere plantene. Ta kontakt med Mattilsynet ved mistanke om eventuelt angrep av tomatbrunflekkvirus.

Se mer info:

Tomato brown rugose fruit virus (TOBRFV)[Photos]| EPPO Global Database

https://ahdb.org.uk/knowledge-library/tomato-brown-rugose-fruit-virus

https://projectblue.blob.core.windows.net/media/Default/Horticulture/Diseases/Tomato%20Brown%20Rugose%20Fruit%20Virus%20Risk%20Assessment.pdf