Angrep av virussykdommer i tomat og agurk kan gi store avlingstap og alvorlige økonomiske konsekvenser for produsentene. Ved angrep tidlig i kulturen kan avlingstapet bli på 15-20 prosent eller mer.

Både for å unngå smitte og å håndtere et eventuelt angrep, må tomat- og agurkprodusentene vite hvilke virus som er aktuelle, hvordan de spres og hvilke tiltak som må gjøres forebyggende og ved angrep.

Kjenn din fiende

Et virusangrep fører til store avlingstap og kostnader med rengjøring og desinfeksjon. Det er derfor viktig å vite hvilken type virus som kan angripe tomat eller agurk og å oppdage eventuelle angrep tidlig. Du må også ha en plan for forebyggende tiltak og tiltak ved angrep.

De ansatte som daglig jobber med plantene har størst mulighet for å finne de første plantene med virussymptom. De må vite hvordan symptomer på plantene ser ut. På kurset blir det en beskrivelse av de aktuelle virusene. I tillegg blir det laget laminerte plakater med bilde av symptom på agurkgrønnmosaikkvirus, pepinomosaikkvirus og tomatbrunflekkvirus. Disse plakatene kan henges på veggen i alle veksthus – lett synlig for de som jobber der.

I regi av kurset er det også informasjon om bruk av hurtigtester og sending av planteprøver til Planteklinikken hos NIBIO for å påvise om det er angrep av virus.

Img 8711
Tomatblad med angrep av pepinomosaikkvirus (Foto: Annichen Smith Eriksen)
Img 8706
Positivt utslag på hurtigtesten (Foto: Annichen Smith Eriksen)

Gode hygienerutiner er alfa og omega

Siden virus er usynlig og flere av virusene spres med kontaktsmitte, er det vanskelig å bli kvitt virus. Både i tomat- og agurkproduksjon er det mye nærkontakt med plantene i form av blant annet pinsering, oppbinding og høsting, da er det stor fare for spredning av virus.

For å lykkes med tiltak mot virus må du være veldig nøye og systematisk. Alle rutiner må gjennomføres alltid av alle. Dette er ofte vanskelig å få til i praksis. Den største utfordringen med hygienerutinene er å lage tiltakene slik at de automatisk gjennomføres som en del av det daglige arbeidet i gartneriet. Det er også viktig å delegere ansvar slik at det er en person som har hovedansvar for gjennomføring av hygienerutinene.

I viruskurset legges det stor vekt på å se hvilke hygienerutiner som er viktige og å komme med forslag til praktiske løsninger. Det kreves mye detaljkunnskap for å lage rutiner som virker. Det hjelper ikke å en rutine som virker bare delvis. Den må gjennomføres 100 prosent for å oppnå ønske effekt. Dårlige rutiner skaper bare falsk trygghet.

  • For eksempel: Et viktig tiltak er at alle som kommer inn i gartneriet vasker hendene for å redusere faren for å bringe virussmitte inn i gartneriet. Da er det ikke nok med en «rask kattevask på 10 sekund», men det kreves grundig vask med såpe og rikelig med vann i minst ett minutt.
  • For eksempel: Det hjelper ikke å ha en desinfeksjonsmatte liggende foran halve døren fordi da er det fort gjort å gå utenom matten. Desinfeksjonsmatten bør dekke hele inngangen, slik at alle må gå.
  • For eksempel: Det hjelper ikke å gjennomføre grundig rengjøring av veksthuset, hvis du ikke samtidig rengjører redskapsrom, pakkerom m.m. Husk – dørhåndtak må også vaskes og desinfiseres regelmessig.

Noen smittekilder er der uten at du tenker over faren. For eksempel: Virussmitte kan følge med tomat, agurk og melon som de ansatte har med seg i matpakka. Hvis du har angrep av virus i et veksthus, kan smitten spres til neste veksthus hvis hunden din løper blant planteavfall (blader) som ligger på gulvet og løper inn og ut av flere veksthus.

Løsningen på disse to smittekildene er å ha «matpakkeforbud» for tomat i tomatgartnerier og agurk, melon og squash i agurkgartnerier og å aldri ta med deg hunden din inn i veksthusene.

På kurset blir det fokus på både forebyggende rutiner og tiltak ved angrep.

Eksempel på tiltak er rutiner for desinfeksjon av hender og fottøy og rutiner for rene klær/overtrekksdresser for ansatte og besøkende, organisering av rekkefølgen på arbeidet i veksthusene, vasking og desinfeksjon av redskap, kasser, høstevogner m.m.

Img 4989
Ha alltid klar engangs hansker, overtrekksko og dress til besøkende og desinfeksjonsmatte som dekker hele inngangen til veksthuset. (Foto: Annichen Smith Eriksen)
Img 4246
Ha alltid klar engangs hansker, overtrekksko og dress til besøkende og desinfeksjonsmatte som dekker hele inngangen til veksthuset. (Foto: Annichen Smith Eriksen)

Det legges stor vekt på grundig rengjøring og desinfeksjon av tomme veksthus etter endt kultur/sesong. Hvis det har vært virussmitte på plantene i veksthuset, må 100 prosent av plantematerialet fjernes og hele veksthuset vaskes og desinfiseres fra topp til tå.

Ting tar tid − Rom ble ikke bygget på en dag. Et viktig budskap med kurset er å motivere alle tomat- og agurkprodusenter i Norge til å tenke gjennom smittefaren for virus i sine gartnerier og starte med forebyggende rutiner der det er mulig.