Program:

  • Omvisning i veksthusene med tomat og agurk ved Stig Jakob Hanasand

«Tema – hvordan lykkes med nyttedyr mot skadedyr i veksthus»

  • Nytt om nyttedyrprodukter ved Anders Madsen, BioBest
  • Nytt om nyttedyrprodukter ved Kurt De Rodder, Koppert
  • Tomatsesongen 2024 – info ved Henk Maessen, NIBIO
  • Markedssituasjonen i tomat og agurk ved Bjarte Åsbø, GPS


IMG 1211


Enkel servering.

Påmelding innen onsdag 3. april, 2024


For å unngå smittespredning av virus i tomat og agurk,

er det følgende regler når vi går ut i veksthusene:

  • Ta på overtrekksdress, overtrekksko og engangshansker
  • Ikke ta med telefon inn
  • Ikke gå inn mellom planterekkene og ikke ta på tomat- eller agurkplantene.


Vel møtt til faglig påfyll og sosialt samvær med kollegaer


Vennlig hilsen

NLR SA

Rogaland Gartnerlag