Årsmøteutsending Audun Meland fra region Sør siterte en nabo: "Nå er det bare to veier: opp og fram". Det kan på mange måter oppsummere det første ordinære årsmøtet i Norsk Landbruksrådgiving SA, 9. april.

Ti regionale rådgivingsenheter og foreningen NLR har sammen etablert et nytt samvirkeforetak, NLR SA, som var operativt 1. januar. Det har vært en krevende prosess. I 2023 ble det gjennomført mer enn 30 ordinære og ekstraordinære årsmøter i NLR-foretakene. Styreleder Lars Fredrik Stuve og direktør Bjarne Holm fikk gode tilbakemeldinger fra årsmøtet. Ellers var det mest fokus framover.

– Store muligheter

– Jeg ser fram til oppgavene vi i styret skal ta fatt på. Jeg har stor tro på at styret skal kunne ta gode beslutninger for NLR, men det krever en god dialog og samhandling med regionutvalga, sa nyvalgt styreleder Arnstein Røyneberg fra Sola i Rogaland.

Les også: Nytt styre i NLR SA

– NLR SA er nettopp sjøsatt, det er store muligheter for NLR, men vi har også noen utfordringer, og slik skal det vel være, sa Røyneberg.

Arnstein arsmote

– Få skuta opp i plan

– De ansatte er gullet vårt, vi driver en kompetansebedrift der salgsvaren ligger i kunnskapen til de ansatte. Vi har snaut 400 ansatte, og mange av disse har fått nye sjefer, mellomledere og nye dataprogrammer/-systemer som skal handteres i hverdagen. I overgangen fra 11 organisasjoner til én må vi lykkes her for å få skuta kjapt opp i plan, sa Røyneberg.

Foreningen NLR gikk fire millioner i pluss i 2023, mens alle de ti regionale enhetene gikk med underskudd. Samlet for hele NLR ble det derfor et negativt årsresultat på 15 millioner kroner. Årsmøtet fikk framlagt et budsjett for 2024 som går i null. Det skal nå jobbes systematisk framover for å ta ut og synliggjøre synergier i det nye landsdekkende rådgivingsselskapet.

– Samlet økonomisk resultat i fjor var krevende lesning. Interimsstyret har vedtatt et offensivt budsjett for i år. Styret har en viktig jobb med å følge dette tett opp. Skal NLR lykkes med sine mål, må vi snu dette til et sunt og bærekraftig resultat i tida fremover. Her ligger det et ansvar på oss alle, vi som er gårdbrukere må også være flinke til å promotere når vi er fornøyde med rådgivinga vi har fått, understreket Røyneberg.

Lars fredrik arsmote
Avtroppende styreleder Lars Fredrik Stuve påpekte i styreleders tale at landbruket må ta klimaendringene og klimaavtalen på alvor. For å nå målet om klimaplaner på alle norske gårder må finansieringen av klimarådgivingen legges om. NLR har derfor i sitt innspill til avtalepartene før årets jordbruksforhandlinger forslått at tilskudd til klimarådgiving bør går direkte til det rådgivningsfirmaet som har utarbeidet planen samen med bonden.

Faglig fokus

Fag er alltid i fokus når engasjerte folk i NLR møtes. Denne gangen sto klimarisiko, klimaendringer og klimarådgiving på programmet. Avtroppende styreleder Lars Fredrik Stuve understreket i styreleders tale at det er nødvendig få økt fart på klimarådgivingen for å nå målene i klimaavtalen.

Les også: Tilskudd til klimarådgiving bør gå direkte til rådgivingsfirma

Fagkoordinator klima i NLR, Julie Wiik, redegjorde for satsingen på klimarådgiving i NLR, i godt samarbeid med andre organisasjoner som Tine.

Julie 2
- Tine og NLR samarbeider godt om klimarådgiving. Innlandet ligger i front. Der er samarbeidet godt. NLR skal levere 1600 klimaplaner i 2024, sa fagkoordinator klima i NLR, Julie Wiik, på NLR-årsmøtet.

– NLR er viktigere enn noen gang

Det nye styret og hele organisasjon vil jobbe aktivt med faglige innspill til ny gjødselvareforskrift som er på høring. NLR vil jobbe mer aktivt med å øke lønnsomheten i landbruket gjennom økt produksjon tilpasset hver enkelt bonde og dyrker.

– Tida vi er i nå, er krevende for norsk landbruk. Bonden har vært igjennom en kraftig kostnadsvekst der inntektene ikke har fulgt med. Mange bønder står foran store investeringer. Marginene til bonden er låge og NLR er viktigere enn noen gang for at vi som bønder skal ta de rette avgjørelsene i drifta, sa Røyneberg.

Kunnskapsbaserte forbedringer

– Gardbrukeren trenger kompetanse både i agronomi, økonomi, teknikk og HMS for å ta de rette beslutningene for å lykkes i drifta, påpekte den nye styrelederen. Han avsluttet med det han ha kalte en kjepphest:

– Det er lettere å tjene mer penger på egen drift med å gjøre kunnskapsbaserte endringer og forbedringer hvert år, enn å fortsette som før og tro at fagorganisasjonene og regjeringen skal løse alt. En symbiose her er viktig, sa Arnstein Røyneberg.

– NLR spiller en viktig rolle

Styremedlem i Norges Bondelag, Åse Sundvor, påpekte i sin hilsen til årsmøtet at NLR har vært igjennom en krevende prosess, og at det har vært avgjørende å få på plass en ny organisasjon.

– Bonden får stadig nye krav. Da må vi ha oppdatert rådgiving basert på norske forskningsresultater, sa Sundvor. Hun viste til viktige områder som økt selvforsyning og klimatiltak, der NLR spiller en viktig rolle.

– Når det gjelder nullvisjonen for dødsulykker i landbruket er HMS-tjenesten i NLR avgjørende for å nå målet, sa Sundvor.

Les også:
Rådgiving avgjørende for sjølforsyning og økte inntekter
Nullvisjon for ulykker i landbruket

Ase sundvor 2
Lars fredrik og bjarne med bilde
Avtroppende styreleder Lars Fredrik Stuve fikk stor takk fra mange på årsmøtet for sin innsats, og resultatet; etableringen at ett, landsdekkende NLR. Direktør Bjarne Holm overrakte et maleri som et synlig bevis på årsmøtets takknemlighet.