Velkommen til kontrolldager for brannslokkingsapparater!

Kom med rengjorte apparater!

På kontrolldagen kan du ta med deg brannslokkingsapparater til oppmøtested, og få de godkjent for ett nytt år. Du får med deg apparatene hjem umiddelbart etter kontroll/godkjenning.

Vi har godkjente kontrollører som sjekker dine brannslokkingsapparater.

Alle brannslokkere skal kontrolleres årlig av en kompetent person med grønt sertifikat. Kravet gjelder alle gårder/bedrifter jf. Forskrift om brannforebygging, gjengitt i KSL. Kontrollen utføres etter NS 3910 og 671-3.

Er produksjonsdatoen for apparatet mer en 10 år for pulver/Co2 og 5 år for skum/vann må apparatet ha service. De må altså da på service før de kan godkjennes.

Priser

Medlemspris, per slokkeapparat kr 100,- (ved kontroll av over 10 apparater, per stk kr 90,-)

Ikke medlemmer 200,- (Over 10 apparater, 180,- pr stk)

Du blir uansett fakturert for det antall apparater som settes frem til kontroll, uavhengig om de godkjennes eller ikke.