Rådgiverne Randi, som holder til i Rogaland og Line Beate som holder til på Østlandet vil tilrettelegge for gruppa. Begge har tatt kurs i erfaringsgrupper i landbruket med Anu Ellä fra ProAgria, Finland. Om du ønsker å være med kan du sende mail til Line Beate eller Randi. Det vil være et begrenset antall plasser i gruppen, og de som får være med skal enten ha et felt med haskap eller plante våren/sommer 2024.

Første samling for gruppa blir et fagmøte 15. mai, hvor Arild Syversen holder foredrag

Mer informasjon og påmelding til fagmøte

Flere har dyrkere har plantet større areal med haskap, det er en del i Rogaland og en del i Oslofjordområdet. Noen har plantet større felt som skal høstes maskinelt, andre spesialiserer seg på håndplukkede delikatessebær eller selvplukk. Mange satser også på videreforedling av egne produkter.

Siden dette er nytt og spennende, med noen få dyrkere her og der føler nok mange at de sitter litt «på egen tue» og må finne opp kruttet selv – da går utviklingen sakte! Om vi samler dyrkermiljøet kan vi lære av hverandre, alle har noe de lurer på, men alle har også noe de er gode på! Vi rådgivere vil være med, for å legge til rette for aktivitet og strukturere gruppa, men også for å bidra med fagkunnskap i passelige doser.

Årets program settes av medlemmene av gruppa, men det er naturlig å tenke at vi skal innom temaer som for eksempel sortsvalg, gjødsling, plantevern, dyrkingsteknikk, innhøsting og kvalitet, for å nevne noe. Vi legger opp til minimum 4 samlinger i løpet av 2024, om gruppa ønsker å møtes oftere tilpasser vi planen. Mellom samlingene tilrettelegger vi for digital kommunikasjon, for eksempel med en gruppe på Facebook.

Gruppa vil bestå av dyrkere fra hele landet, men vi ser for oss at om vi blir mange kan vi ha undergrupper basert på geografisk tilhørighet. Noe aktivitet vil foregå på Teams – og noe ute i felt. Om det er interesse for det i gruppa kan vi dra på studiereiser – kanskje dyrkere fra Østlandet vil besøke dyrkerne på Sørlandet?

Erfaringsgrupper for haskapdyrkere støttes med Regionale midler til rekrutterings- og kompetansehevende tiltak (RK) fra Vestfold og Buskerud Fylkeskommune og midler til NLR over jordbruksavtalen.

Håndfull haskap
En håndfull haskapbær