Målet for prosjektet er økt kompetanse hos gartnere og veksthusrådgivere om bievennlige planter til utendørs bruk og om hvilke planteverntiltak som kan brukes på disse plantene. Gjennom prosjektet ønsker NLR Viken å lage en egen plantevernstrategi for produksjon av disse plantene.

Det viktigste tiltaket er å kartlegge hvilke planteverntiltak (biologiske og kjemiske) som kan brukes mot skadegjører på utplantingsplanter uten at disse metodene har negativ effekt på pollinerende insekter etter utplanting. I tillegg ønsker vi å samle informasjon om hvilke planteslag som er spesielt tiltrekkende for bier og andre pollinerende insekter.

Bruken av neonikotinoider som Confidor kom i søkelyset for noen år tilbake fordi disse plantevernmidlene viste seg å ha særdeles negativ effekt på pollinerende innsekter og var kanskje en av årsakene til økt fokus på pollinerende insekter i vår bransje.

God kunnskap om bievennlige planter og produksjon av disse vil i større grad gjøre det mulig for veksthusprodusenter å kunne levere planter som oppfyller miljøkrav om bievennlige planter og redusere faren for biedød.

Har du fått spørsmål om produksjon av bievennlige planter og trenger hjelp med dette i forhold til plantevernstrategi eller annet? Ta gjerne kontakt med oss, vi har både lyst og mulighet til å jobbe med dette temaet i år!