NLR Viken har i prosjekt "Plantesjekken" arbeidet med mottakskontroll av planter, forbundet med veksthusproduksjon. Vi har tatt utgangspunkt i «Forskrift om planter og tiltak mot planteskadegjørere» og laget følgende:

  1. Dokumentkontroll ved import av planter (punktvis sjekkliste)
  2. Risikoanalyse for ulike kulturgrupper i forhold til karanteneskadegjørere
  3. Informasjon om viktige karanteneskadegjørere i veksthuskulturer (faktaark).

Vi opplever at de som mottar importerte småplanter eller ferdigvare ofte synes det kan være vanskelig å vite hvordan dokumentkontrollen av sunnhetssertifikat mm. skal gjennomføres og hvilke karanteneskadegjørere en bør se etter ved en mottakskontroll.

Rådgivingsverktøyet vi har laget kan være med på å strukturere å lette mottakskontrollen av planter hos gartneriene.

I prosjektet har vi blant annet samlet informasjon om over 20 ulike karanteneskadegjørere som er aktuelle i veksthuskulturer.

Husk at en godt gjennomført mottakskontroll vil kunne forhindre introduksjon av karanteneskadegjørere, og i tillegg avdekke kvalitetsskadegjørere på et tidlig tidspunkt.

Ta kontakt med NLR Viken, så hjelper vi deg med å få struktur på mottakskontrollen og gir deg informasjon om relevante karanteneskadegjørere.