Rovmidden Amblydromalus limonicus er blitt godkjent i Norge i 2021 til bruk i prydplanter, grønnsaker, krydderurter, frukt og bær i veksthus og plasttunnel. Men den er ikke aktuell å bruke i tomat.

Denne rovmidden er en generalist og spiser mange ulike skadedyr. A. limonicus er effektiv mot trips og spiser både 1. og 2. nymfestadiet av trips. Den spiser også egg og unge nymfer av mellus og kan overleve på spinnmidd og dvergmidd. I tillegg spiser rovmidden pollen og kan etablere seg godt i plantekulturer med mye pollen som f.eks. paprika og jordbær.

Amblydromalus limonicus spiser omtrent de samme skadedyrene som rovmidden Amblyseius swirskii. Men fordelene med den nye rovmidden er at den også spiser 2. nymfestadiet av trips og kan jobbe i plantekulturer med temperaturer ned til og med 13 oC.


Rovmidden leveres i flaske og blåses/drysses over plantene.

Jeg ser fram til at vi får praktiske erfaringer med A. limonicus og lærer hvordan den kan brukes for å få best mulig effekt.