Nye verktøy

Med to nye nyttedyr; rovbillen Atheta coriaria og rovmidden Amblydromalus limonicus, to nye plantevernmidler; Mainspring og Mospilan og utvidet bruksområdet for Movento, er det nye muligheter for å få bedre kontroll på ulike skadedyr i veksthuskulturer.

Utfordringen med nye metoder er å få praktisk erfaring slik at de blir brukt på best mulig måte. Spesielt viktig er det å lære seg hvor mange nyttedyr (stk/m2) som trengs i forhold til smittepress av skadedyret og hvordan du kan se effekt av nyttedyret eller plantevernmiddelet.

Ved bruk av plantevernmidler, er det ekstra viktig å skaffe seg informasjon om plantevernmiddelet er skadelig for nyttedyr og hvor lang ettervirkningen er. Disse dataene finner du på app fra Koppert, Biobest og Bioline Agrosciences.

Bladlus

Mospilan (acetamiprid) er godkjent mot bladlus i prydplanter i veksthus og i jordbær i veksthus, plasttunnel og på friland. Movento (spirotetramat) er godkjent med tilleggsetikett mot bladlus i jordbær i veksthus.

Hærmygg

Rovbillen Atheta coriaria spise jordboende stadier av hærmygg og kan brukes i ulike dyrkingsmedium (eks. kompost, kokosnøtt fibre, steinull m.m.) i prydplanter, grønnsaker, krydderurter, frukt- og bær i veksthus.

Mellus

Rovmidden Amblydromalus limonicus spiser egg og nymfer av mellus og kan bukes i frukt- og bærvekster, prydplanter, krydderurter og grønnsaker (med unntak av tomat) i veksthus.

Mospilan er godkjent mot mellus i prydplanter og jordbær i veksthus. Movento er godkjent med tilleggsetikett mot mellus i jordbær i veksthus.

Minerflue og sommerfugllarver

Mainspring (cyantraniliprol) er godkjent mot minerflue og sommerfugllarver i prydplanter i veksthus.

Trips

Mot trips har vi fått flere nye midler. Rovmidden Amblydromalus limonicus spiser tripsnymfer og kan brukes i frukt- og bærvekster, prydplanter, krydderurter og grønnsaker (med unntak av tomat) i veksthus.

Rovbillen Atheta coriaria spise jordboende stadier av trips (puppestadiet) og kan brukes i ulike dyrkingsmedium (eks. kompost, kokosnøtt fibre, steinull m.m.) i prydplanter, grønnsaker, krydderurter, frukt- og bær i veksthus.

Plantevernmidlene Mainspring og Mospilan er godkjent mot trips i prydplanter i veksthus.

Fordeler med nyttedyrene

Fordelen med rovbillen Atheta coriaria mot hærmygglarver og tripspupper er at den voksne billen har vinger og spres lett i hele veksthuset.

Rovmidden Amblydromalus limonicus mot trips og mellus egner seg godt i plantekulturer som dyrkes ved lavere temperaturer. Den kan ifølge etiketten jobbe bra også i plantekulturer med temperaturer ned mot 13oC.

Fordeler og ulemper med plantevernmidlene

Fordelen med Mainspring er at dette middelet også virker mot amerikansk blomstertrips, er systemisk og er skånsomt mot de fleste nyttedyr.

Utfordringen med Mainspring er at den er merket som «Spesialpreparat for veksthus». Det betyr at vegetativt avfall, jordblandinger, vekstmedium og lignende som fjernes fra veksthuset skal lagres i minst ett år på tett underlag og være skjermet fra nedbør på en slik måte at det ikke gir avrenning til omgivelsene.

Ulempen med Mospilan er at dette middelet er skadelig for nyttedyr og tilhører middelgruppen neonikotinider. Flere av omsetningsleddene for prydplanter har krav om at plantene ikke kan behandles med plantevernmiddel som tilhører denne middelgruppen fordi slike midler er skadelig for pollinerende insekter.Se mer detaljert info om bruk av rovbille, rovmidd, Mainspring, Mospilan, Movento (jordbær) og Movento (prydplanter) på etikettene.

Grip mulighetene og prøv de nye verktøyene mot skadedyrene i de ulike veksthuskulturene. Ta kontakt med din rådgiver i NLR Viken, så kan vi hjelpe deg med å vurdere effekten.