Fagmøte på nett kl 09-11 torsdag 2. desember

Gjødsel- og energipriser m.m. øker – hvordan tenker vi da?

1. Hvordan tenker vi rundt økte kostnader på ulike innsatsfaktorer i drifta sett opp i mot generelle trender som påvirker Norge?

Gjødselprisene øker – hvordan kan grønnsaksprodusenten tenke rundt tilgang og pris på kunstgjødsel?

V/Christian Anton Smedshaug, Agri Analyse (45 min.)


2. Er det nødvendig nå å tenke at tradisjonell strøm blir uforsvarlig dyr fremover?

Hva har vi av mere langsiktige investerings-muligheter for billigere energibærere til f.eks. kjølelagring og pakkerimaskiner?

V/Anders Sand og Martin Knopp, energirådgivere i Norsk Gartnerforbund (45 min.)


Bakgrunn

Hele tanken bak nettmøtet, for grønnsaksprodusentene (men her er mye å hente for flere produsenter!) – er at de får sortert noen tanker og ut ifra det kan se litt klarere veien videre, siden vi lever i en turbulent tid om dagen.

Der det er naturlig brukes eksempler fra grønnsaksproduksjonen - men temaet har selvsagt stor verdi for andre produksjoner.


Betaling

Vi ber hver enkelt innbetale:

kr 200,- til NLR Vikens VIPS nr #613902 - merk helst «fagmøte 2. des.»

eller bruk

kontonr. til NLR Viken: 1503 22 02753 - merk helst «fagmøte 2. des.»


LINK til møtet: MØTE (kan også følges via vanlig nettleser, Teams m.fl.)


Arrangør NLR Viken, Team Grønnsaker

Kaffe