Rovbillen Atheta coriaria er blitt godkjent i Norge til bruk i plantekulturer i veksthus og plasttuneller. Den spiser jordboende stadier av hærmygg, vannflue og trips.

Fordelen med rovbillen er at den kan fly og dermed lett etablerer seg i hele plantekulturen. Det anbefales forebyggende utsett slik at det kan bygge opp en hær med rovbiller som er klar til kamp mot skadedyrene senere i sesongen.

Sett ut ca. 2 stk/m2 en til tre ganger med en ukes mellomrom. Ifølge produktinformasjon kan rovbillen etablere seg i mange typer dyrkingsmedium, blant annet torv, jord, steinull og kokos.

Rovbillen kan brukes i kombinasjon med nematoder mot hærmygg (Steinernema feltiae), men anbefales ikke sammen med rovmidden Stratiolaelaps scimitus (tidligere kalt Hypoaspis miles). Årsaken er at rovbillen og rovmidden kan spise hverandre.

Jeg ser fram til at vi får praktiske erfaringer med den nye rovbillen Atheta coriaria og lærer hvordan den kan brukes for å få best mulig effekt.