NLR Viken har laget skadedyrplakater for spinnmidd, trips, mellus og bladlus. For bladlus finnes det en plakat for hver av "de fire store"; grønnflekket veksthusbladlus, agurkbladlus, ferskenbladlus og potetbladlus. Gjenkjenning av disse bladlusartene er viktig særlig med tanke på valg av bekjempelsesstrategi.

For spinnmidd og mellus er det laget plakater for prydplanter, agurk og tomat og for trips finnes det nå en plakat for prydplanter og en for agurk. Plakatene har gode bilder av symptomer på plantene og viser også skadedyret i ulike stadier. Plakatene kan henges opp i gartneriene og på den måten være til hjelp for ansatte i forhold til skadedyrgjenkjenning i produksjonen.

Laminerte plakater kan kjøpes fra NLR Viken både i A3 og A4 format. Ta kontakt med din lokale rådgiver for mer informasjon om bestilling.

Skadedyrplakater 2020