Det tyske prosjektet som heter TerZ "Oppdrag torvreduserte vekstmedier i potteplanteproduksjon" er delt inn i tre ulike faser. I løpet av innføringsfasen har demogartneriene prøvd ut dyrkingsmedier med en mindre andel torvredusering, typisk 70 vol % torv og 30 vol% andre tilsetninger. Tanken har vært å høste erfaringer og få en ide om hvilke deler av produksjonsopplegget som vil kreve økt fokus og eventuelt tilpassing ved bruk av torvreduserte vekstmedier. Neste skritt er optimaliseringsfasen, der målet for produsentene er å prøve ut et vekstmedium med maksimalt 50 vol % torv og optimalisere og tilpasse dette til sine egne kulturer og produksjonsopplegg. I prosjektets sluttfase er håpet å få etablert kraftig torvreduserte vekstmedier som standard vekstmedium i bedriftene.

I løpet av 2021 har 22 av de deltakende gartneriene oppnådd prosjektmålet med å prøve ut vekstmedier med maksimalt 50 vol% torv til utplantingsplanter. Torvblandingene har gjerne vært tilsatt flere ulike ingredienser som trefiber, kokos, perlite, grønnkompost og humus. Utprøvingene har så langt gitt gode resultater. Flere utplantingsplanter, som for eksempel pelargonium, ser ut til å kunne takle torvreduserte vekstmedier godt og oppnå bra salgskvalitet. Resultatene varierer likevel fra planteslag til planteslag. I noen tilfeller har det vært behov for tilpassing av vanningspraksis, gjødsling og pH-regulering.

Det blir spennende å følge med på dette arbeidet fremover.

Resultater og informasjon om prosjektet finner du her