Denne høsten og vinteren har vært en usikker tid for veksthusprodusentene. Energiprisen er svært utfordrende, og nå har prisen på naturgass steget mer enn noen gang. Flere har avbestilt planter, og mange vurderer å legge ned driften for sesongen. Kan bruk av propan være en av løsningene for å opprettholde produksjonene i 2022?

Med stadig økende priser på flere innsatsfaktorer står veksthusnæringen overfor store økonomiske utfordringer denne sesongen. Ikke nok med økte priser på strøm, emballasje og gjødsel, naturgassprisen har også steget til ekstraordinære høyder. Nå bytter mange produsenter i Rogaland fra naturgass til propan. Ifølge Martin Knoop ved Norsk gartnerforbund har spotprisen på naturgass vært oppe i 14,5 kr/m3. Prisøkningen på propangass har heldigvis, inntil videre, stoppet opp.

Ifølge Nærenergi har produsentene opplevd en halvering av gassprisen ved overgang til propan. Brenning av propan vil gi omtrent 20% mer CO2 enn naturgass. Dermed vil man bruke mindre gass på sommertid, når man brenner propan kun for CO2 og ikke varme. Ifølge produsent Ola Sunde vil likevel utgiftene til gass omtrent dobles ved bruk av propan i år, sammenlignet med tidligere år hvis man inkluderer installasjonskostnader.

NLR har pratet med Bjarte Åsbø fra Grøntprodusentenes samarbeidsråd (GPS), de jobber med å få en oversikt over produksjonsarealet for kommende sesong og de ser allerede at store areal går ut dette året. Det er viktig med forutsigbarhet for produsentene som starter produksjonen nå og skal tjene pengene i juni. Et av målene er å øke pris til produsent på tomat og agurk i den kommende sesongen.