Sett av datoen allerede nå.

Mer info om program og klokkeslett kommer senere.

Arr: NLR Viken, NLR Rogaland og Rogaland gartnerlag

Gartnervandring Grude
Tomat hos Grude gartneri. Foto: Annichen Smith Eriksen