Med rundt hundre besøkende var det godt med folk på fagdag på Gjennestad 24. august. LOG stod for gjennomgang av nyheter innen sommerblomster samt omvisning i demonstrasjonsfeltet med både stiklingsformerte og frøformerte sommerblomster.

I demonstrasjonsfeltet var både sorter fra sortslista og utprøving av nummersorter stilt ut. Det er verdifullt å kunne sammenligne utviklingen og prydverdien i kjente sorter med nye prøvesorter før bestillingen av neste års småplanter skal legges inn.

Bruken av sommerblomstene er heller ikke uvesentlig i forhold til valg av sorter. For park og anlegg samt til hjemmesalg kan man gjerne tillate sorter med litt kraftigere tilvekst.

For sommerblomster til engrossalg er det en fordel med sorter som utvikler seg jevnt og som er enklest mulig å håndtere både under produksjon og med tanke på transport.

Sommerblomster som krever lite vedlikehold, tåler litt av hvert av vær, er robuste i forhold til sykdommer og skadedyr og har lengst mulig blomstringstid er interessant for alle parter.

Calibrachoa er nok en av de viktigste planteslagene for ampelproduksjon. Her finnes det et vel av sorter. Sortsserien MiniFamous Neo er populær, mange av sortene har medium + i voksekraft. Serien Chameleon finnes fra før av på sortslista med 'Double Pink Yellow' og 'Atomic Orange', men i år var også fire nye prøvesorter i serien stilt ut. Felles for sortene i Chameleon-serien er et flerfarget inntrykk som endrer seg med blomstens alder.

Tidligere har Begonia 'Flamboyant' blitt brukt en del på friland, men denne sorten har nå gått ut på grunn av produksjonsproblemer. Begoniaserien Royal er aktuell for bruk på friland. I produksjon kan disse dyrkes ganske kaldt etter etablering. Blir plantene stående varmt også utover i produksjonen, kan det bli behov for vekstregulering med Kompakt5C.

Impatiens New Guinea og Sunpatiens har ikke problemer med bladskimmel. Det har derimot mange av sorter av Impatiens walleriana som for eksempel den fylte sortsserien 'Musica'. Hardt angrepne planter mister bladene tidligere enn normalt og plantene blir stående igjen med bladløse stengler.

Innen nemesia er det kommet flere sorter som i tillegg til fin blomsterfarge legges merke til på grunn av duft, blant annet sortene 'Boysen Berry', 'Vanilla Berry' og 'Pink Lemaonade' i serien Fairy Kisses.

Frøformerte sommerblomster har de senere år tapt terreng i forhold til stiklingsformerte, men blant annet Coleus har fått et oppsving de siste årene. På demonstrasjonsfeltet stod de fleste sortene fint uten for mye blomster.