Teppeki (flonikamid) virker mot de fleste bladlusarter (inkludert ferskenbladlus og agurkbladlus). Det er et systemisk middel som er skånsomt for nyttedyr.

For å kunne sprøyte med Teppeki mot bladlus på paprika og chilli i veksthus, krydderurter og spiselige blomster på friland og på bringebær og bjørnebær i tunell og på friland må du laste ned Tilleggsetikett.

Teppeki er tillatt brukt på følgende arter av og sorter av chilli: Capsicum annuum var. annuum, Capsicum baccatum, Capsicum chinese, Capsicum frutescens og Capsicum pubescens.


Behandlingsfristen er:

Paprika og chilli i veksthus: 1 dag

Bringebær og bjørnebær i tunell og på friland: 3 dager

Krydderurter og spiselige blomster på friland: 14 dager


Det er lov å sprøyte inntil to ganger med 7-14 dagers intervall per sesong.

Ved bruk i veksthus må det være grundig utlufting av veksthuset og ingen bør gå inn i veksthuset før etter to døgn uten bruk av verneutstyr.

009
Stort angrep av bladlus på paprika. Foto: Annichen Smith Eriksen