STAMI er det nasjonale forskningsinstituttet innenfor arbeidsmiljø og arbeidshelse og har per i dag over 70 tverrfaglige prosjekter i sving.

STAMI er nå i gang med et nytt prosjekt, 'Eksponering for plantevernmidler og mikrobielt mangfold blant veksthusansatte', som har fått støtte av Landbruksdirektoratet over Handlingsplan for bærekraftig bruk av plantevernmidler. Bondelaget, NGF, NLR, Arbeidstilsynet og Landbruksdirektoratet er alle representert i prosjektets referansegruppe.

Prosjektet søker bedrifter som ønsker å delta i denne studien. Produsenter av prydplanter, agurk, tomat, salat og krydderurter er i målgruppen. Studien er forventet å gi basiskunnskap om hvor store konsentrasjoner av plantevernmidler ansatte i veksthus blir utsatt for gjennom innånding og hudeksponering.

Les informasjonsskrivet STAMI har laget angående prosjektet.

Dersom du har spørsmål til prosjektet kan du kontakte prosjektleder hos STAMI Anne Straumfors, anne.straumfors@stami.no, tlf 23195338.