Talius (prokvinazid) er godkjent mot meldugg i korn og grasfrø. Dette plantevernmiddelet har fått utvidet bruksområdet og er nå også godkjent mot meldugg i agurk og tomat i veksthus. For å kunne bruke Talius i agurk og tomat må du ha Tilleggsetikett. Tilleggsetiketten kan lastes ned fra hjemmesiden til Mattilsynet.

Talius virker forebyggende og hindrer melduggen i å spire og gå inn i bladet. Middelet er kontaktvirkene og virker på de bladene som dekkes av sprøytevæske. Det er 3 dagers behandlingsfrist både i tomat og agurk. På grunn av fare for dårlig effekt ved mange sprøytinger (utvikling av resistens), er antall sprøytinger begrenset til 2 sprøytinger per sesong.

Se mer info om bruk av Talius på ordinær etikett med reg.nr. 2012.29.19.