Vi ønsker å gjøre utprøving av metoden i norske veksthus og søker forsøksverter. Vil du bli med å teste metoden sammen med oss?

Dersom du ønsker å bli med ser vi på oppsett og arbeidsfordeling sammen. Det vil være behov for egeninnsats, men med mulighet for deling av arbeidsoppgaver.

Kontakt

Astrid Sigaard Andersen
astrid.sigaard.andersen@nlr.no
telefon: 90 27 35 28

Metoden

Metoden er ganske enkel, men krever ekstra arbeid. Det vil trolig være mest relevant på høst- og vårhold der det er størst risiko for store angrep av svartprikk.

Det er viktig å fjerne blomstene på rett utviklingsstadium. Fjernes for små blomster, kan det gi skade på frukten. Fjernes for store blomster, kan soppen allerede ha infisert frukten og da hjelper ikke fjerning av blomsten. Fjerning av blomster må derfor gjøres to ganger i uken.

Som forsøksvert får du som minimum veiledning og opplæring av ansatte i metoden, registering av soppangrep i veksthuset 2 ganger i forsøksperioden og vurdering av metodens effekt og/eller skadenivå.

Del erfaringer med oss

Brukes denne metoden allerede i gartneriet? Eller har den blitt brukt tidligere og stoppet igjen? Vi vil veldig gjerne høre fra deg om gode og dårlige erfaringer med denne metoden!

Litt om svartprikk

Når det blir stort smittepress av svartprikk i agurkproduksjon i veksthus, kan soppen angripe fruktene og gi dårlig fruktkvalitet og redusert avling. Soppen går inn i frukten gjennom blomsten og nedbryter vevet i spissen av frukten.

Agurksvartprikkråte kommer av soppen Didymella bryoniae som angriper stengel og frukter hos agurk. Vi har i dag ingen godkjente plantevernmidler mot soppen.

Forebyggende klimastyring er beste grep for å holde angrep unner kontroll. Man må unngå høy luftfuktighet og fritt vann på planten. Soppen kan vokse og danne spore ved temperaturer mellom 5 og 35 grader, men har optimale vekstforhold ved 23 grader. Luftfuktigheten er den viktigste faktoren for utvikling av angrep. Alvorlige infeksjoner er vanlige ved 90 % relativ luftfuktighet, men sjeldne ved 60 %.

Skjermbilde 2022 05 23 133755
Foto: Øverst: Svartprikk angrep på rothalsen i agurk. Nederst: Angrep av svartprikk i spissen av frukten. Foto Astrid Sigaard Andersen