Årsaken til den raske bruksbegrensningen av Conserve skyldes endrede grenseverdier for plantevernmiddelrester i EU. Med nye strengere grenseverdier har ikke produsenten Corteva lenger gyldige restdataforsøk for bruk av Conserve på salat i veksthus. Fra 25.09.23 er det altså ikke lenger lov å bruke Conserve på salat i veksthus.

Vi har akkurat fått beskjed om at NeemAzal har blitt godkjent for 'minor use' i salat i veksthus mot insekter og midd. Dette middelet kan etter hvert brukes mot blant annet minerfluer i veksthussalat, men foreløpig venter vi på at tilleggsetiketten skal ferdigstilles.