Elasto G5 kan bare brukes sammen med skadedyrmidler og vekstregulerende midler på prydplanter i veksthus og i plasttunell.


Hensikten med å tilsette Elasto G5 til disse plantevernmidlene er at spredemiddel skal bidra til at midlene tas bedre opp i plantene. Ved bedre opptak vil det blir bedre effekt av plantevernmiddelet mot skadedyr og mer kompakt vekst ved sprøyting med veksthemmende stoff. Det blir spennende få erfaringer med tilsetting av spredemiddelet Elasto G5.


Som alltid ved nye midler, anbefales det å prøvesprøyte først på noen få planter for å se om de ulike prydplantene tåler middelblandingen eller om det kan gi skade på plantene.