Teppeki

Ved store angrep av mellus i tomat, er det vanskelig å få god nok effekt av rovtege (Macrolophus pygmaeus) og snylteveps (Encarsia formosa). Teppeki (flonikamid) har fått utvidet bruksområdet til sprøyting mot mellus i tomat, agurk, paprika, chilli, aubergin og prydplanter i veksthus.

For å kunne bruke Teppeki i disse veksthuskulturene, må du laste ned Tilleggsetikettene fra hjemmesiden til Mattilsynet. Vær klar over at det er en Tilleggsetikett for tomat, agurk, aubergine og prydplanter i veksthus og en Tilleggsetikett for chilli og paprika.


Ved bruk på tomat, agurk, paprika, chilli og aubergin er det en dags behandlingsfrist.

Ifølge tilleggsetikett kan det sprøytes maks to ganger med en ukes mellomrom i tomat, agurk, chilli, paprika og aubergine og maks tre ganger med 21 dagers mellomrom i prydplanter.

I tomat, agurk, chilli, paprika og aubergine er det viktig å bruke nyttedyr mot mellus. Hvis angrepet med mellus kommer ut av kontroll, sprøytes det med Teppeki for å redusere smittepresset og fortsett deretter med nyttedyr.


Teppeki og nyttedyr

En stor fordel med Teppeki, er at den er relativ skånsom for nyttedyr. Ifølge toleranselisten fra Koppert er sprøyting med Teppeki skånsom for humlebol, rovtege mot mellus (Macrolophus pygmaeus), snylteveps mot mellus (Encarsia formosa) og rovmidd mot spinnmidd (Phytoseiulus persimilis) og rovmidd mot trips og mellus (Amblyseius swirskii).

Det er opptil 50 % dødelighet på rovmidd mot trips (Transeius montdorensis) og på snylteveps mot bladlus (Aphidius colemani).


Se mer informasjon på toleraselisten på app fra Koppert og Biobest