Både nasjonalt og internasjonalt jobbes det iherdig med å finne gode alternativer til torv blant annet til potteplanteproduksjonen. I første omgang er det snakk om torvreduserte medier, der en del av torva blir erstattet med for eksempel trefiber, kompost eller liknende. Noen gartnerier tester allerede ut blandinger på egen hånd for å få erfaring med praktisk bruk, men dette er ikke alltid helt problemfritt. Ofte må endringer til både i forhold til vanning, gjødsling og pH-regulering.

Det er helt klart behov for mer kunnskap på dette fagområdet. Alternativer til torv og innblanding av ulike kvaliteter av trefiber vil derfor være tema i to større norske forskningsprosjekter som NLR skal delta i de kommende årene.

Det ene prosjektet har arbeidstittel PeatFree med Hans Ragnar Gislerød som prosjektleder. Prosjektet har fått støtte av Norges Forskningsråd og skal ha oppstartsmøte i løpet av oktober 2023.

Det andre prosjektet har arbeidstittel Subtech 2,0 og har oppstart i 1. januar 2024. Prosjektleder er Anita Sønsteby i NIBIO Apelsvoll. Også dette prosjektet finansieres gjennom Norges Forskningsråd, med forskningsmidlene for jordbruk og matindustri FFL/JA.

Begge forskningsprosjektene ønsker å finne gode miljøvennlige alternativer til torv for veksthus- og planteskoleprodusenter. Utprøving av dyrkingsmedier med ulike kvaliteter av trefiber vil bli sentralt. I første del av prosjektene vil det være en forskning- og utviklingsfase. Vekstmediene med de mest lovende resultatene vil deretter prøves ut i produksjonsbedrifter.

Det blir spennende å følge med på kunnskapsutviklingen i disse prosjektene i årene som kommer og etter hvert ta del i de praktiske utprøvingene.