Nytt prosjekt

Med dagens energipriser, stadig færre tillatte plantevernmidler og en krevende konkurransesituasjon mot import, har gartnere behov for å styre klima på en effektiv og energibesparende måte. Klimacomputeren er et sentralt virkemiddel for både energisparing, produksjonsstyring og plantevern. NLR v/ veksthusrådgiver Carla Hoyer og NGF v/energirådgiver Martin Knoop vil derfor kartlegge hvordan du bruker klimacomputeren i dag og hvilke energisparingstiltak du benytter deg av som et første steg i prosjektet. Det er for det meste Carla som reiser rundt i denne kartleggingen, da Martin nyter livet som nybakt far. Har du innspill eller ønsker til prosjektet, ta kontakt med Carla på 47257820 eller send en mail til carla.hoyer@nlr.no. Prosjektet er finansiert av Landbruksdirektoratets midler for næringsutvikling.

Nettverksbygging

Prosjektet er initiert på bakgrunn av gartnere som ønsker seg økt kunnskap om praktisk bruk av klimacomputer og energisparing i rådgivingsapparatet. NLR ønsker å utvikle nettverk og kunnskap rundt tema klimastyring, blant annet gjennom kurs og besøk i inn- og utland. Forrige høst var NLR på besøk hos HortiAdvice i Danmark for å delta på kurset «Energisparing gjennom klimastyring». Her delte rådgiverne Jesper M. Aaslyng og Katrine H. Kjær sine erfaringer fra danske gartnerier. Vi ble bedre kjent med dynamisk klimastyring, der gartneren styrer etter middelverdier og tillater et størst mulig intervall i temperatur, fuktighet og lys gjennom døgnet. En klimacomputer som henter inn priser på energi og vær vil dermed kunne styre etter laveste energipriser og antatte værforhold – og spare gartneren for energi og penger.

Til artikkel
Jesper Aaslyng i HortiAdvice holder foredrag om energisparing gjennom dynamisk klimastyring. Odense, Danmark. Foto: Carla Hoyer

Også på kursuka lærte vi mer om energisparing da Trond Myrhaug fra Elceta AS fortalte om «Next generation greenhouse growing». Her ble vi bedre kjent med Priva og hvordan vi kan styre etter gjennomsnittsverdier i praksis. Vi diskuterte også bruk av energigardin for å spare energi i fuktstyringen. I stedet for å fyre på rør og åpne energigardiner og luker for å bli kvitt fukt, kan gartnere spare energi ved å beholde gardinene lukket og krysslufte over gardinen. Slik kan vi ikke bare spare energi men også unngå kaldfall og oppnå et mer homogent klima i veksthuset.

Vi i NLR gleder oss til å utvikle samarbeidet med NGF og andre aktuelle aktører for å sammen øke kunnskapen om klimastyring og bistå gartneren i sin klimastyringsstrategi.