Det er laget en egen tilleggsetikett som blant annet omfatter informasjon om bruk av Serenade i prydplanter i veksthus. Du finner gjeldende tilleggsetikett her: Minor use utvidelse Serenade. Det er verdt å merke seg at Serenade er et biologisk middel som også er tillatt brukt i økologisk produksjon. Serenade har heller ingen behandlingsfrist i spiselige kulturer der middelet er godkjent brukt.

Serenade har først og fremst forebyggende effekt mot meldugg og skal brukes på utsatte kulturer når det er fare for angrep. På tilleggsetiketten står det at Serenade kan lage et belegg på prydplanter. Prøv gjerne på et mindre areal først.

Serenade er farlig for bier og tilleggsetiketten er merket med biesymbol. Vær oppmerksom på restriksjoner i forhold til bruk på og over blomstrende vegetasjon på friland.