Susanne Friis Pedersen fra NORSØK delte sine erfaringer fra norske og danske gartnerier og 23 deltagere fra Trøndelag, Vestlandet og Østlandet kunne stille spørsmål om alt fra vekstskifte, vaktler og høns til plantesykdommer. Det planlegges fysisk gartnerivandring senere i år – følg med!

Erfaringsgruppen for økologisk veksthus startet opp i 2023 og har hatt både fysiske og digitale gartnerivandringer samt faglige innlegg på teams. Erfagruppen er del av et NIBIO-prosjekt med formål om å lære om grønnsaksproduksjon i bakken og er åpen for alle som dyrker -eller er interessert i å dyrke- på denne måten. Bakgrunnen for prosjektet er de nye kravene i økologiregelverket som forbyr dyrking i avgrenset medium, slik som for eksempel sekker og kasser (unntak for blomster og krydderurter/mikrogrønt som selges sammen med pottene). Dyrkere som allerede driver økologisk veksthusproduksjon vil få dispensasjon fram til 31.12.2031 for arealer som var godkjent per 14.6.2018. Les mer om nye regler for økologisk produksjon på Agropub: Nye regler for økologisk produksjon @ Agropub

Vekstskifter og vinterdyrking

Vekstskifte er selve grunnsteinen i økologisk drift, både på friland og i veksthus. Med vekstskifte vil du forebygge skadegjørere og sykdom, gjøre næringsstoffer tilgjengelig i ulike dybder og legge til rette for økt biologisk mangfold både over og under jorda. Også polykulturer, altså samdyrking av ulike arter, bidrar til dette. Susanne kunne vise til erfaringer med ulike vekstskifter i Danmark og Norge, nyeste studier om vekstskifte og samplantinger og konkrete forslag til vinterdyrking i uoppvarmet veksthus. Med på laget var også Thomas Holz, NLR’s egen fagspesialist på økologisk grønnsaksproduksjon, som delte sine erfaringer med vekstskifter fra mange år som gartner og rådgiver i Norge og Tyskland.

Gartnerivandringer

Erfagruppen planlegger både fysiske og digitale gartnerivandringer for 2024. Hold deg oppdatert i vår facebook-gruppe eller send en mail til carla.hoyer@nlr.no for å sette deg opp på e-postliste.

Bli med på Facebook

Les mer om vekstskifter og plantenæring i bakkeproduksjon her:

Vekstskifte og plantenæring i økologisk veksthusdyrking (orgprints.org)

VINTERDYRKING I DRIVHUS (orgprints.org)

Grønnpoding av tomat og agurk (orgprints.org)

Bakkekontakt i veksthuset @ Agropub

Veksthusbygg for dyrking direkte i bakken @ Agropub