TidStadKommune
21.05.24

kl. 13.00-14.00

Kalland/Horstad v/Hallgeir Kalland

Tema: Eng og beite. Arrangør: NLR/Nibio

Sunnfjord
21.05.24
kl. 20.00-22.00
Førde v/Terje Hagen

Tema: Eng og beite. Arrangør: NLR/Nibio

Sunnfjord
22.05.24

kl. 10.00-12.00

Ikjefjorden v/Eika Samdrift

Tema: Eng og beite. Arrangør: NLR/Nibio

Høyanger
22.05.24
kl. 11.00
Vik. Møt fram på plassen ved innkøyring til Hønsivegen

Tema: Markdag før slått. Arrangør: NLR

Vik
22.05.24
kl. 14.00-16.00
Sande (Gulen) v/Bente og Bjarte Nordanger

Tema: Eng og beite. Arrangør: NLR/Nibio

Gulen
22.05.24

kl. 15.00-17.00

Halsnøy (Adresse kjem)

Tema: Haustestrategi. Arrangør: NLR

Kvinnherad
23.05.24
kl. 11.00-13.00
(Stad kjem)
Tema: Artar og sortar i enga. Arrangør: NLR
Fitjar
23.05.24
kl. 11.00
Gaupne, v/Hermund Prestegård

Tema: Markdag før slått. Arrangør: NLR

Luster
23.05.24
kl. 12.00
Åmot Samdrift, Stardalen 100
Tema: Vatning. Arrangør: NLR
Sunnfjord
23.05.24

kl. 16.00-18.00

(Stad kjem)

Tema: Artar og sortar i enga. Arrangør: NLR

Tysnes
24.05.24

kl. 10.00-12.00

Bygstad (Lervika) v/Grim Erik Gillestad

Tema: Eng og beite. Arrangør: NLR/Nibio

Sunnfjord
24.05.24
kl. 10.30
Sykkylven, v/Lisa Martine Utgård og Terje Haugset

Tema: Redusert jordarbeiding. Arrangør: NLR

Sykkylven
24.05.24

kl. 13.00-15.00

Rivedal v/Riva Samdrift

Tema: Eng og beite. Arrangør: NLR/Nibio

Askvoll
25.05.24

kl. 11.00-14.00

Magne Mæland, Nordre Mæland 18.
Tema: Slått og gjødsling. Arrangør: NLR
Bømlo
27.05.24

kl. 10.00-12.00

Hestadfjorden (Nedrestrand) v/Jo Eirik Aarnes

Tema: Eng og beite. Arrangør: NLR/Nibio

Sunnfjord
27.05.24
kl. 11.00-13.00
Omvikdalen (Adresse kjem)
Tema: Haustestrategi. Arrangør: NLR
Kvinnherad
27.05.24

kl. 13.00-15.00

Haukedalen v/Steffen Fjørstad

Tema: Eng og beite. Arrangør: NLR/Nibio

Sunnfjord
28.05.24

kl. 11.15

Vetlefjorden v/Linda Beate Mæland

Tema: Markdag før slått. Arrangør: NLR

Sogndal


Lise linjal