DSCN6280 Borforgiftning

Prosjekt med utarbeiding av gjødselkurs for veksthusgartnere

Målet med prosjektet har vært utvikling av et nytt og oppdatert gjødselkurs for veksthusgartnere.

Kurset legger til rette for økt kunnskap om gjødsling til ulike veksthuskulturer, både prydplanter og spiselige produkter.

Kurset vil i tillegg gi deltakerne økt kompetanse innen uttak av næringsanalyser, tolking av analyseresultater, gjenkjenning av næringsmangel og forståelse av pH og behov for pH-regulering ut fra råvannskvalitet og kultur.

Etter fullført kurs vil gartnere ha økt forståelse for gjødsling og næringsopptak i plantene og dermed ha bedre forutsetninger for å kunne produsere på en lønnsom og bærekraftig måte.

Prosjektet er støttet av Landbruksdirektoratet av nasjonale tilretteleggingsmidler (tidligere KIL-midler) samt Grøntsatsingsmidler fra NLR.

Skjermbilde 2022 03 31 143459
Utklipp fra kurset - innholdsoversikt
Landbruksdirektoratet logo RGB