På bakgrunn av nytt regelverk om oppbevaring av avfall fra veksthus har NLR Viken jobbet med muligheter og utfordringer med kompostering av veksthusavfall. I den sammenheng er det skrevet en "kokebok for kompostering av veksthusavfall" som kan lastes ned her som PDF: Kokebok for kompostering av veksthusavfall

Dersom man ønsker å forsøke seg med kompostering er kokeboken et godt verktøy til å komme i gang.

Er det spørsmål til kokeboken eller ønskes veiledning i kompostering av veksthusavfall, tak kontakt til:Astrid Sigaard Andersen
Norsk Lanbruksrådgivning Viken
Tlf: 90273528
Epost: astrid.sigaard.andersen@nlr.no

Prosjektet "Økt kunnskap til veksthusprodusenter om kompostering av organisk avfall fra veksthus" er finansiert av Landbruksdirektoratet gjennom Handlingsplan for bærekraftig bruk av plantevernmidler 2017.