Norsk Landbruksrådgiving er med i prosjektet "Regionalt nettverk og samarbeid om plantevern i spesialvekster".

Prosjektet er et samarbeid mellom Norge, Sverige og Danmark. Prosjektets hovedmål er å etablere et samarbeid om å finne og prøve ut planteverntiltak i spesialvekster i regionen. Spesialvekster omfatter her frukt og bær, grønnsaker, veksthus og planteskole.

Bakgrunnen for prosjektet er den vanskelige situasjonen med tilgang på plantevernmidler i spesialkulturene. I prosjektet avholdes årlige møter for prosjektpartnerne og rådgiverne i regionen med presentasjon av forsøk og dialog om plantevernutfordringer og midler og metoder som er relevant å prøve i fellesskap. Prosjektperioden omfatter vekstsesongene 2020-2022.

Oversikt over forsøk i 2021

Der er lavet følgende forsøg i projektet i 2021 og forsøgene er udført i Danmark, Norge og/eller Sverige. Nogle forsøg er udført i flere lande, så i alt 18 er forsøg udført i år. To forsøg, ”forskellige middelstrategier mod kålmøl i hovedkål” og ”Tiltag mod blodlus i æbler”, har ikke givet brugbare resultater på grund af mangel på angreb.
Interreg logo