Visuell kontroll i planteskoler utføres helst om sommeren, midt i vekstsesongen, når plantene er ferdig utviklet og symptomene på infeksjon av sykdommer eller angrep av skadedyr er godt synlige.

Enheter som driver med produksjon og handel med planteskolevarer plikter å foreta tilsyn etter forskrift om plantehelse.

I noen kulturer er risikoen for introduksjon og spredning av karanteneskadegjørere vurdert som spesielt stor. For disse kulturene er det i vedlegg 4B listet en rekke særskilte krav, som i tillegg til de generelle kravene i forskriften, må oppfylles før omsetting av varene.

Du finner en oversikt over hvilke planteskoleplanter og karanteneskadegjørere som krever 4B kontroll i tabellen under.

Tabell 4 B kontroll i planteskole

Trenger du hjelp til, eller mer informasjon om 4B kontroll i planteskolevarer, ta gjerne kontakt med våre rådgivere.