2024 er ikke noe unntak. Det som er mest spesielt i år er kanskje at vi har oppdaget flere angrep allerede tidlig i sesongen. Problemet med skuddtoppmidd dukker opp på flere planteslag enn tidligere og ser ut til å følge med småplanter fra ulike småplante-leverandører.

Så langt i år har vi funnet skuddtoppmidd på blant annet; Dahlia, Thunbergia, Impatiens New Guinea, Impatiens walleriana og Ipomea.

Utseende

Voksen skuddtoppmidd er fargeløs/lys brun og bare 0,25 mm lang. Siden den er så liten, er den umulig å se med det blotte øyet og vanskelig å se med vanlig håndlupe. Eggene er hvitaktige, ovale med små vorter på oversiden.

Skade

Skuddtoppmidden liker seg mellom unge blad, i vekstpunkt og knopper. Suging fører til at blader stopper opp i vekst og dermed blir mindre enn normalt. Svake angrep kan oppdages ved enkelte misdannede skudd eller blader på noen planter i holdet. Ved sterke angrep kan hele planten være satt kraftig tilbake vekstmessig og de fleste bladene er små, harde og deformerte. På noen planteslag, som for eksempel begonia, kan korkdanning sees på undersiden av bladene og på bladstengler. På dahlia og Impatiens New Guinea blir angrepne blader blankere enn vanlig og bladkanten krøller seg inn/bladene blir deformerte.

Et stort angrep som ikke behandles kan føre til at planten stopper helt opp i vekst. På ett og samme bord kan det godt stå planter med sterke symptomer sammen med tilsynelatende "friske" planter. Når tydelige skader sees på plantene er det som regel mye skuddtoppmidd til stede.

Skuddtoppmidd formerer seg raskt, ved optimal temperatur er hele livssyklusen unnagjort på 6 dager. Den raske livssyklusen ved høy temperatur, gjør at angrep kan utvikle seg fort i varme perioder på vår og sommer.

Bekjempelse

Ved angrep av skuddtoppmidd er det aktuelt å behandle med Milbeknock, eller Thiovit Jet. Husk at Vertimec har gått ut og ikke lenger er lov å bruke. Planter/plantedeler med betydelig skade bør fjernes for å redusere smittepresset.

Tripsrovmidden Neoseiulus cucumeris skal også ha effekt mot skuddtoppmidd, men det er da viktig å starte før angrepet har kommet for langt.

Skuddtoppmidd kan angripe en rekke planteslag. I tillegg til de planteslagene vi har funnet angrep på i år, har vi tidligere sett kraftig skade på begonia og eføy.

Har du mistanke om angrep av skuddtoppmidd, ta gjerne kontakt med din lokale rådgiver!

Skuddtoppmidd verbena
Skuddtoppmidd thunbergia
Skuddtoppmidd dahlia Foto Liv Knudtzon