Innstilling og bruk av sprøyteutstyret kan være avgjørende for sprøyteresultatet. Det hender nå og da at man ikke oppnår fullgod effekt ved behandling med et plantevernmiddel. Hva kan årsaken være? Resistensproblematikk kan være en årsak, men husk på at for kontaktmidlene er god sprøyteteknikk også avgjørende. Så hvordan kan du sjekke at sprøyteteknikken og innstillingen av sprøyteutstyret er tilfredsstillende både i forhold til effekt og med tanke på arealdose?

For å sjekk om valgte innstillinger på sprøyta og sprøyteteknikk fungerer som det skal er bruk av fluoriserende væske (Tinopal) og UV-lampe et nyttig hjelpemiddel. Fyll sprøytetanken med ønsket mengde vann og tilsett 30 ml Tinopal/10 liter vann. Sørg for god omrøring. Prøvesprøyt på ønsket areal og sjekk med UV-lampa etter sprøyting for å kontrollere både dråpestørrelse og dekking på plantene. Hvis dråpestørrelsen ikke er tilfredsstillende, justerer du trykket opp (for å få finere dråper) eller ned (for å få større dråper). Viser det seg at det er deler av plantene du ikke treffer, eller det er dårlig dekning på undersiden av bladene, prøv deg frem med annen føring av rifla eller annet gangmønster til du er fornøyd med resultatet. Siden Tinopal er et rengjøringsmiddel må testsprøyting i spiselige kulturer som skal omsettes eller høstes unngås.

Gjennom prosjekt "Informasjon, utvikling og utprøving av tiltak innen integrert plantevern i veksthuskulturer" finansiert av handlingsplanmidler har vi både i 2016 og 2017 prøvd ut denne metoden. På sluttetn av prosjektet prøvde vi også rimelige UV-pære fra Clas Ohlsson i stedet for tungt og kostbart UV-utstyr vi har brukt tidligere. For noen få hundrelapper kan du få kjøpt det du trenger til å teste egen sprøyteteknikk med UV-lys og fluoriserende væske.

Den pæra vi brukte er ikke i salg lenger hos Clas Ohlson men det finnes flere tilsvarende på nettet, eksempelvis hos Teknikkmagasinet

Pæra kan skrus i vanlig E27 sokkel.