Trips

Amerikansk blomstertrips og nelliktrips angriper mange veksthuskulturer og kan gjøre skade i agurk, krydderurter og prydplanter, blant annet utplantingsplanter og julestjerne. Trips kan overføre virus.

Siden tripsen er så liten (1 mm), kan den være vanskelig å oppdage før du ser skade på plantene. Regelmessig sjekk av gule limfeller og risting av planter over et papir, er gode hjelpemidler til å finne den første tripsen.

Hvordan oppdage skadedyr tabel 1

Bladlus

Bladlus (f. eks. ferskenbladlus, agurkbladlus, grønnflekket veksthusbladlus og potetbladlus) kan angripe mange ulike planter, blant annet agurk, krydderurter og prydplanter. Bladlus kan overføre virus.

Siden bladlus ofte er grønne, kan de være vanskelig å oppdage før du ser store angrep på plantene. Regelmessig sjekk av gule limfeller og risting av planter over et papir, er gode hjelpemidler til å finne de første bladlusene.

Hvordan oppdage skadedyr tabel 2

Spinnmidd

Veksthusspinnmidd kan gjøre skade i tomat, agurk og prydplanter. Se etter små gule prikker på bladene, snu bladet og se om det sitter spinnmidd på undersiden.

Hvordan oppdage skadedyr tabel 3

Mellus

Veksthusmellus og bomullsmellus kan gjøre skade i tomat og agurk. Vanligvis er det ikke problem med mellus i krydderurter og prydplanter, men enkelte kulturer som julestjerne, fuksia og engelsk pelargonium er utsatt for angrep. Mellus kan overføre virus.

Regelmessig sjekk av gule limfeller er det viktigste tiltaket for å finne den første mellusa.

Hvordan oppdage skadedyr tabel 4

Ta kontakt for mer informasjon: annichen.smith.eriksen@nlr.no

Hent artikkelen som PDF: Hvordan oppdage skadedyr i veksthuskulturer

IPV i veksthuskulturer

Denne artikkelen er en del av en artikkelserie publisert gjennom prosjektet "Informasjon, utvikling og utprøving av tiltak innen integrert plantevern i veksthuskulturer".