Vitenskapelig forskning utført over mange år i forskjellige land gir oss bedre forståelse av virkningen av ulike faktorer på veksthastigheten og blomstringen. Her snakker vi om planter som brukes til å dekorere terrasser, hager og offentlige områder.

Faktorer som påvirker produksjonstiden i et veksthus:

• temperatur,

• type utgangsmateriale (frø, stiklinger),

• lysintensitet,

• daglengde,

• planteslag: art/sort.

Spørsmålet er hvor mye temperaturen i veksthus kan senkes uten at det går ut over kvaliteten på plantene som produseres. Dette er viktig både for produsentenes økonomi og av klimahensyn.

Temperaturen er den enkeltfaktoren som påvirker plantevekst og planteutvikling. Forenklet kan man si at temperaturen påvirker hastigheten på fotosyntesen, og dermed hastigheten på plantevekst. Riktig temperatur hjelper planten med å gå fra den vegetative til den generative fasen, så ved å justere temperaturen på riktig måte kan du forlenge eller forkorte kulturtiden. Selvfølgelig er justering av kulturlengde bare mulig innenfor visse grenser, fordi hver plante har sine egne spesifikke krav ang temperatur. Det finnes også forskjeller mellom ulike sorter.

Tabell
Tabell: Påvirkning av temperatur på lengden av kulturtiden for utvalgte arter av utplantingsplanter.

Kulturer som er følsomme for kulde utvikler seg veldig sakte ved temperaturer under 9°C, kulturtiden er betydelig lenger og kvaliteten på plantene reduseres. Ifølge observasjonene (resultatene i tabellen) vil dyrking av disse plantene ved 17°C doble kulturtiden sammenlignet med dyrking ved optimal temperatur på 23°C. Dette genererer ekstra kostnader. Lavere temperaturer, langsommere vekst og lengre dyrkingstid øker også plantenes mottakelighet for sykdommer og skadedyr.

Planter fra den andre gruppen, moderat følsomme for kulde, slutter å utvikle seg ved rundt 5°C - 7°C. Å senke temperaturen fra 23°C til 17°C vil gi lengre produksjonstid også for disse plantene, men det blir ikke så stor forskjell. Forsøk utført på noen arter viser forskjeller på 5 - 10 dager.

Den tredje gruppen av testede planter er de såkalte kuldetolerante planter. Minimumstemperaturen for denne gruppen er ca. 4°C og lavere. Det ser ut til at det i deres tilfelle er mulig å dyrke dem selv ved 14°C, men kulturtiden er betydelig lengre sammenlignet med dyrking ved 20°C. Å redusere temperaturen fra 23°C til 17°C forlenger tiden med kun 15 - 23 %, noe som betyr at plantene vil stå i veksthus noen dager lenger. Interessant nok, for mange arter i denne gruppen, når dyrkningstemperaturen er under 18°C, ​​ forbedrer kvaliteten seg, spesielt under dårlige lysforhold. Derfor er den beste løsningen å holde temperatur på ca. 14,5°C - 18°C. En slik strategi kan være økonomisk gunstig tidlig på våren, særlig uten tilleggslys, når det er få soldager og mangel på lys.

4
Planter i veksthus. Foto: Marta Bielecka.
7
Planter i veksthus. Foto: Marta Bielecka.
5
Planter i veksthus. Foto: Marta Bielecka.
1
Planter i veksthus. Foto: Marta Bielecka.

Å senke temperaturen kan lønne seg

Det antas at senking av temperaturen med 1°C reduserer oppvarmingskostnadene med ca. 10% i gjennomsnitt. Man kan beregne kostnadene ved å forlenge produksjonstiden og besparelsene ved å senke temperaturen i veksthuset. Tidligere forsøk viser at temperaturen som bremser veksten, men ikke hemmer eller svekker kvaliteten på planter, er 7°C-10°C for kuldetolerante arter, og 13°C-15,5°C for sensitive arter.

Muligheten til å justere ned dyrkningstemperaturen vil gjøre det lettere å estimere når plantene skal plantes og når de blir klare for salg, og kan også være nyttig i situasjoner der du må utsette blomstringen av planter.

9
Planter i veksthus. Foto: Marta Bielecka.
8
Planter i veksthus. Foto: Marta Bielecka.
12
Planter i veksthus. Foto: Marta Bielecka.

Sortere etter kuldetoleranse

Utplantingsplanter er en veldig stor plantegruppe med svært ulike dyrkingskrav. Hvordan kan man sikre de rette forholdene for alle planteslag og samtidig opprettholde mangfoldet, som er så viktig i denne typen produksjon? Den optimale løsningen vil være å sortere artene i grupper og dyrke hver gruppe i separate avdelinger i veksthuset. Det vil være lettere å kontrollere temperaturen. Det er ikke lett, men du kan i det minste prøve å skille kuldefølsomme og kuldetolerante arter fra hverandre, da dette vil gjøre at du kan tilpasse temperaturen til plantenes ulike behov.

13
Planter i veksthus. Foto: Marta Bielecka.
10
Planter i veksthus. Foto: Marta Bielecka.
2
Planter i veksthus. Foto: Marta Bielecka.
3
Planter i veksthus. Foto: Marta Bielecka.

Basert på:

https://gpnmag.com/article/cold-sensitive-bedding-plants/

https://gpnmag.com/article/cold-intermediate-bedding-plants/