Sjekk av dokumenter

Ved import av planter er det viktig å kontrollere at innholdet i sendingen stemmer over ens med importpapirene og at sendingen ikke inneholder planter det er forbudt å importere til Norge.

Det er også behov for sjekk av plantehelsesertifikatene og at eventuelle tilleggserklæringer er fylt ut. NLR Viken har laget en sjekkliste du kan bruke som huskeliste når du skal gjennomføre dokumentkontrollen. Spør oss, så sender vi den gjerne.

Sjekk av planter

Småplanten er den viktigste enkeltfaktoren for å kunne produsere tipp topp vare til vårsesongen. Ut fra dette gir det god mening å bruke litt tid i oppstarten for å forsikre deg om at du har fått de småplantene du har bestilt og at de er friske.

Ved mottakskontroll av planter er hovedfokuset å sjekke for aktuelle karanteneskadegjørere for å forhindre at disse introduseres og spres i Norge og blir et problem i din produksjon.

Plantehelseforskriften gir en oversikt over regulert karanteneskadegjørere i Norge og hvilke planteslag det er knyttet spesiell risiko til.

Synes du plantehelseforskriften er tunglest og lurer du på hvilke karanteneskadegjørere plantene dine bør sjekkes for ved mottak?

NLR Viken har gjort en vurdering for import av ulike typer veksthuskulturer. Ta kontakt med oss hvis du trenger hjelp til å få på plass risikovurdering for dine kulturer som grunnlag for en gjennomførbar mottakskontroll. Vi har også bilder og informasjon om de fleste karanteneskadegjørere i veksthus, både når det gjelder symptomer og utseende. Dette er et viktig bakgrunnsinformasjon som kan lette mottakskontrollen og være en del av arbeidet med interkontroll plantehelse i bedriften.

En sjekk av småplantene vil også kunne avdekke vanlige kvalitetsskadegjørere. Da kan målrettet bekjemping starte tidlig og være med på å opprettholde god plantekvalitet gjennom produksjonen.

Sjekk av treemballasje

Planteskolevarer blir ofte importert i treemballasje, det samme gjelder keramikk mm. Ved import av treemballasje og annet trevirke er det risiko for at det kan følge med skogskadegjørere, blant annet ulike typer trebukk. Asiatisk løvtrebukk er eksempel på en slik skadegjører.

Alt trevirke som er 6 mm eller tykkere skal derfor ved import være behandlet enten med varme eller gass i tråd med internasjonal standard for treemballasje (ISPM nr.15). Treemballasje som er behandlet i tråd med standarden skal være stemplet.

Se etter IPPC-stempelet på europaller og annen treemballasje.

IPPC merking av tre
IPPC stempel viser at trevirket er behandlet mot skadegjørere i tråd med internasjonal standard. Merkingen viser landskode (her NL for Nederland) og hvilken behandlingsmetode som er benyttet. HT står for varme (heat).