Vi stiller temperatur for (start) lufting og setter en maks lukeåpning. I tillegg bruker vi P-bånd for å avgjøre hvor raskt lukene skal åpne. Lukeåpningen bestemmes da av forskjellen eller differansen mellom ønsket temperatur og målt temperatur.

En luftetemperatur på 22° og ett P-bånd på 4 vil gi oss en gradvis åpning av lukene når innetemperaturen stiger fra 22 til 26 grader. Og halvveis i intervallet ved 24 grader vil gi oss 50% av maks lukeåpning.

Typiske verdier for P-bånd kan være 2-3 på sommer og minst 5-7 på vinter.

Noen stiller dette om etter årstidene og noen stiller aldri. For de som helst vil slippe å tenke på denne kan det være aktuelt å sette inn påvirkning av utetemperatur og eventuelt av vind.

Riktige verdier må vurderes og justeres i hvert enkelt gartneri – men etter en innkjøring og justering vil dette kunne gå av seg selv.

Her er et eksempel på forrige versjon av Synopta

P band synopta
Her er et eksempel på forrige versjon av Synopta

Her er Minimum P-bånd satt til 3 som da blir sommerinnstillingen. Så er Utetemperatur påvirkning satt til 2 og Vind påvirkning til 3. Til sammen blir det da 3+2+3=8 om det er kaldt og blåser. (Dette er nok i minste laget)

P band

Her kommer intervallene som tillegg for lav temperatur og mye vind gradvis skal legges til for.

Vi starter å øke P-bånd når temperaturen faller under 10 grader og ender opp med fullt tillegg når den er 0,5 grader (pluss).

Her starter P-båndet å øke når vinden går over 3 m/s og gir fullt tillegg ved 12 m/s

Ofte er det satt en stormgrense og en absolutt laveste utetemperatur for lufting og under de settpunktene trenger ikke intervallene gå.

Her er et annet eksempel fra nyere versjon av Synopta hvor dette er satt opp litt anneledes

P band synopta ny
Her er et annet eksempel fra nyere versjon av Synopta hvor dette er satt opp litt anneledes

Her er det valgt at p-bånd justeres etter differansen mellom ventilasjonssettpunkt og utetemperaturen. Her står det for Avd1 at P-bånd er 3 så lenge det er mindre enn 4 grader kaldere ute enn settpunkt ventilasjon. Om vi setter 22 grader som ventilasjonssettpunkt vil p-bånd starte å øke om det er kaldere enn 18 grader ute. Deretter øker dette jevnt og trutt til p-bånd på 12 ved maksimal temperaturforskjell på 18 grader. I eksempelet vil det være med utetemperatur på 22-18=4 grader.

Som vi ser av symbolet ved siden av 3,0 og 12,0 så er dette en grafisk innstilling. Det vil si at det er en mulighet for å stille forskjellig p-bånd gjennom døgnet. Vanligvis har vi ikke bruk for slik fininnstilling men dette kan være nyttig om vi vil legge inn dropp og ønsker redusere P-bånd i den perioden for rask reaksjon av lukene og en rask utlufting.

I denne versjonen av Synopta ser det ut til at muligheten for å stille p-bånd etter vinden er tatt bort, da er alternativet å begrense maks lukeåpning etter vind.

P band synopta vind
I denne versjonen av Synopta ser det ut for at muligheten for å stille p-bånd etter vinden er tatt bort da er alternativet å begrense maks lukeåpning etter vind.

Her vil maks lukeåpning reduseres gradvis til 30% om det er mer enn 12 eller 14 m/s alt etter om gardinene er åpne eller lukket.