Det er ikke lett å gjennomføre planteverntiltak på planter som står i planteutsalg.

Noen plantevernmidler er ikke lov å bruke på arealer der det er planteutsalg – eks. Milbenknock, Steward, Delan WG og Fungaflash. Det er også strenge krav ved bruk av plantevernmidler i forhold til håndteringsfrist, slik at det blir vanskelig å sprøyte disse plantene.

Hovedmålet er å unngå bruk av plantevernmidler på planter i planteutsalg. Det er derfor viktig å lykkes med nyttedyr mot skadedyr der det er salg av planter. Forbyggende utsett av rovmidd mot trips har god effekt. Ved angrep av spinnmidd settes det ut store doser med rovmidd på planter med spinnmidd. Det vanskeligste er å få god effekt mot bladlus.

I plateutsalg kreves det ekstra store doser med snylteveps og gulløyelarver mot bladlus og å tilpasse tidspunktet for utsett av disse nyttedyrene.

Ta kontakt med din rådgiver i NLR Viken, så hjelper vi deg med å lage en strategi for plantevern på planter som står i planteutsalg.

Utplantingsplanter klar for salg Foto Annichen Smith Eriksen