Desinfeksjonsmidlet Menno Florades brukes til rengjøring i veksthus, særlig der man har problemer med virus. Det er kjent fra julestjerneproduksjon at midlet kan gi sviskader dersom det kommer i kontakt med plantene. Men i Nederland har man også erfaring med at fordamping fra overflater og veksthusinstallasjoner kan gi skade på agurk som plantes inn i veksthus etter rengjøring med Menno Florades.

Skaden ses som sviskade og kopping på nye blad og sviskader i toppen og på fruktanlegg.

Menno Florades Skade i agurk Foto Astrid S Andersen 1
Menno Florades skade i agurk. Foto Astrid S. Andersen
Menno Florades Skade i agurk Foto Astrid S Andersen 7
Menno Florades skade i agurk. Foto Astrid S. Andersen

Menno Florades er ellers beskrevet som et skånsomt desinfeksjonsmiddel som ikke skal gi skade, likevel har vi sett denne skaden også i Norge. Det er derfor viktig å lufte godt etter bruk av Menno Florades. I Nederland anbefales ventilasjon med varme på rørene i noen dager før planting.

Har man plantet og ser skade etter planting, kan man legge inn et settpunkt for minimum ventilasjon når dette er mulig uten å få dårlige klimaforhold. Da skal effekten forsvinne og nye blad og frukter skal bli uten skade.

Kilde: Innocrop Consulting

Menno Florades Skade i agurk Foto Astrid S Andersen 5
Menno Florades skade i agurk. Foto Astrid S. Andersen
Menno Florades Skade i agurk Foto Astrid S Andersen 4
Menno Florades skade i agurk. Foto Astrid S. Andersen
Menno Florades Skade i agurk Foto Astrid S Andersen 6
Menno Florades skade i agurk. Foto Astrid S. Andersen