Skade

Nymfer og voksne suger plantesaft. Tegene sprøyter inn et giftstoff i planten som fører til deformering og misvekst både på blader, vekstpunkt og agurkfrukter.

Biologi

Det er flere tegearter som kan gjøre skade i veksthuskulturer, men håret engtege (Lygus rugulipennis) er mest vanlig i agurk.

Vanligvis har håret engtege en generasjon på friland i Norge. Tegen legger egg inn i plantevevet (er ikke synlige). Egget klekkes til en nymfe og det er 5 nymfestadier før den danner vinger og blir en voksen tege.

Voksne teger overvintrer på vegetasjonen ute. Når temperaturen stiger over 10oC våkner de til live og kan fly inn i veksthuset der de legger egg. På sensommer/høst når temperaturen synker og dagene blir korte, vil tegen gå i "hvilemodus" (diapause) på friland. Det betyr at den ikke lenger spiser eller legger egg. I veksthus der det er høy temperatur og lang dag, vil den fortsette å utvikle seg og gjøre skade på plantene.

Bekjempelse

Vi har dessverre ingen godkjente nyttedyr mot teger.

Vanning med Confidor virker mot teger. Confidor er ikke godkjent mot teger i agurk, men det er godkjent mot bladlus og mellus i agurk og har 3 dagers behandlingsfrist. Men Confidor har gått ut og siste bruksdato er 1/6, 2022.

På sensommeren kan det være innflyging både av teger, bladlus og mellus, og da kan det være aktuelt å ta en vanning med Confidor etter planting.

Det er viktig å være klar over at Confidor er merket som "Spesialpreparat for veksthus". Når et plantevernmiddel er merket med "Spesialpreparat for veksthus", må vegetativt avfall, jordblandinger, vekstmedium og lignende som fjernes fra veksthuset håndteres på en særskilt måte. Det kan enten leveres til godkjent avfallsmottak ellers så må planteavfall m.m. lagres i minst ett år på tett underlag og skjermet fra nedbør på en slik måte at det ikke gir avrenning til omgivelsene (forskrift om plantevernmidler §25). Etter dette året kan planteavfall m.m. håndteres som vanlig biologisk veksthusavfall.

Sprøyting med Confidor er svært skadelig for nyttedyr, mens vanning er mer skånsomt for noen av nyttedyrene. I følge toleranselisten fra Koppert, er vanning med Confidor skånsom for rovmidd mot trips (N. cucumeris og A. swirskii), snylteveps mot bladlus (Aphidius colemani og A. ervi) og gallmygg mot bladlus (Aphidolethes aphidimyza).

Vanning med Confidor dreper opptil 50 % av rovmidd mot spinnmidd (Phytoseiulus persimilis) og har ca. 2 uker ettervirkning.

Vær klar over at vanning med Confidor er svært skadelig for rovtege mot trips (Orius majusculus) og snylteveps mot mellus (Encarsia formosa) og har lang ettervirkning, opptil 4-6 uker for rovtege og mer enn 12 uker for Encarsia.

Tege i agurk ASA 2018 1
Tegeskade på planter og frukter
Tege i agurk ASA 2018 2
Tegeskade på planter og frukter
Tegeskade agurk 2018 ASA
Tegeskade på planter og frukter
Tegeskade i agurk ASA
Tegeskade på planter og frukter
Tegeskade pa agurkstengel 2018 ASA
Tegeskade på planter og frukter
Tegeskade pa agurk 2018 ASA
Tegeskade på planter og frukter