Tospovirus spres med smitta plantemateriale, dermed er stiklingsformerte planter spesielt utsatt. Spredning skjer også med trips. Amerikansk blomstertrips, nelliktrips og japansk blomstertrips (Thrips setosus) kan alle spre tospovirus.

Symptomer

Litt av utfordingen med tospoviurs er at symptomene kan variere mye. Noen planteslag viser nesten ikke symptomer (latent smitte) og er da vanskelig å oppdage, mens andre planteslag har tydelige gule (klorotiske) eller brune (nekrotiske) ringflekker. Andre ganger viser angrep seg med mer diffuse symptomer som visne flekker og plantedeler som lett kan forveksles med sopp- eller bakterieangrep, eller gule flekker som kan forveksles med næringsmangel. Se ellers info om våre laminerte karanteneskadegjørerplakater med gode symptombilder av blant annet tospovirus her: Plakater om karanteneskadegjørere i veksthus

Tospovirus har mange hundre vertplanter; begonia, ildtopp, krysantemum, mange grønnplanter, sommerblomster og stauder er utsatt. På verdensbasis er tospovirus også et alvorlig problem i mange grønsakskulturer, for eksempel tomat og paprika.

Spredning

Økt internasjonal handel med plantemateriale fører til høyere risiko for å få inn karanteneskadegjørere som tospovirus også i Norge. Det er viktig å velge småplanteleverandører med omhu. Kjøp småplanter og stiklinger av seriøse leverandører og sørg for å sjekke plantene for virussymptomer og tripsangrep når de ankommer gartneriet (mottakskontroll).

Det finnes også hurtigtester som kan brukes på planter med tospovirussymptomer for å avdekke eventuell smitte. Vær oppmerksom på at det kreves to tester, en for INSV og en for TSWV. Se fremgangsmåte for bruk av hurtigtester. NLR Viken har brukt slike tester i en årrekke og har god erfaring med bruken av disse. Husk at du som produsent har meldeplikt til Mattilsynet ved mistanke om angrep av karanteneskadegjørere.

Bruk av gule limfeller er viktig for å holde et øye med tripssituasjonen i ditt eget gartneri. Effektive tripsmidler vokser ikke på trær, så det er viktig å bekjempe tripsangrep så tidlig som mulig så ikke tripsen kommer ut av kontroll. Kast planter med store angrep. Varmebehandling av tomme veksthus er aktuelt for å sørge for at ikke voksne trips blir med fra en produksjon til den neste.


Tospovirus i begonia Foto Liv Knudtzon
Tospovirus i begonia, gullranke, impatiens, juleglede, kalanchoe, lobelia, monstera, peperomia, phlebodium, senetti og syngonium. Foto Liv Knudtzon
Tospovirus i gullranke Foto Liv Knudtzon
Tospovirus i begonia, gullranke, impatiens, juleglede, kalanchoe, lobelia, monstera, peperomia, phlebodium, senetti og syngonium. Foto Liv Knudtzon
Tospovirus i impatiens Foto Liv Knudtzon
Tospovirus i begonia, gullranke, impatiens, juleglede, kalanchoe, lobelia, monstera, peperomia, phlebodium, senetti og syngonium. Foto Liv Knudtzon
Tospovirus i juleglede Foto Liv Knudtzon
Tospovirus i begonia, gullranke, impatiens, juleglede, kalanchoe, lobelia, monstera, peperomia, phlebodium, senetti og syngonium. Foto Liv Knudtzon
Tospovirus i kalanchoe Foto Liv Knudtzon
Tospovirus i begonia, gullranke, impatiens, juleglede, kalanchoe, lobelia, monstera, peperomia, phlebodium, senetti og syngonium. Foto Liv Knudtzon
Tospovirus i lobelia Foto Liv Knudtzon
Tospovirus i begonia, gullranke, impatiens, juleglede, kalanchoe, lobelia, monstera, peperomia, phlebodium, senetti og syngonium. Foto Liv Knudtzon
Tospovirus i monstera Foto Liv Knudtzon
Tospovirus i begonia, gullranke, impatiens, juleglede, kalanchoe, lobelia, monstera, peperomia, phlebodium, senetti og syngonium. Foto Liv Knudtzon
Tospovirus i peperomia Foto Liv Knudtzon
Tospovirus i begonia, gullranke, impatiens, juleglede, kalanchoe, lobelia, monstera, peperomia, phlebodium, senetti og syngonium. Foto Liv Knudtzon
Tospovirus i phlebodium Foto Liv Knudtzon
Tospovirus i begonia, gullranke, impatiens, juleglede, kalanchoe, lobelia, monstera, peperomia, phlebodium, senetti og syngonium. Foto Liv Knudtzon
Tospovirus i senetti Foto Liv Knudtzon
Tospovirus i begonia, gullranke, impatiens, juleglede, kalanchoe, lobelia, monstera, peperomia, phlebodium, senetti og syngonium. Foto Liv Knudtzon
Tospovirus i syngonium Foto Liv Knudtzon
Tospovirus i begonia, gullranke, impatiens, juleglede, kalanchoe, lobelia, monstera, peperomia, phlebodium, senetti og syngonium. Foto Liv Knudtzon