For mange veksthus har det store konsekvenser og flere stenger ned hele eller deler av produksjonen.

Er man presset kan man lett ta feil beslutninger – vurder å ta kontakt med HMS rådgiver eller veksthusrådgiver før du iverksetter drastiske tiltak. Det er sjeldent feil å sparre med noen!

Økte gjødselpriser

Prisene på gjødsel har økt gjennom 2021, og vil trolig fortsette å øke i 2022. Vi har snakket med Eli Ronglan fra Azelis og Niels Holmenlund fra Yara om gjødselpriser for veksthus.

«På veksthussiden er det noe samme problematikk som gjødsel på friland. Prisene har gått kraftig opp på råstoff (spesielt fosfor og kalium, men også nitrogen og mikronæring). Dette på grunn av redusert tilgang på råstoff og sterk økning i energi- og transportkostnader. Korona har i tillegg påvirket produksjonskapasitet, fraktkapasitet og dermed også totalpriser og leveringstider» Skriver Eli Ronglan.

Hos Yara informere de også om en markant prisstigning på alle gjødselslag.

  • Kristalon har steget med 30 % og de forventer ytterlige stigninger i fremtiden.
  • Calcinit og Kaliumnitrat har steget med 50 %, og Magnesiumsulfat og MPK med 100 %

  • Prisen på mikronæring er også steget med 10 %.

«Stigninger skyldes energipriser, transportpriser og tekniske handelshindringer i Kina, Russland og Ukraina.» Skriver Niels Holmenlund.

Det er vanskelig å spå om fremtiden, men de ser ikke for seg at prisene kommer til å reduseres med det første.

Hos Azelis forhandler de også organisk gjødsel som brukes i økologisk produksjon, Eli Ronglan skriver at disse også er påvirket, men så langt ikke så mye som mineralsk gjødsel.

Resirkulering, EC-styring og blanding av egen gjødsel

Det kan være vanskelig for veksthusprodusenter å gjøre mye med gjødselforbruket da man allerede har optimert sammensetningen av næringsstoffer langt på vei.

Den største reduksjon i gjødselforbruket får man ved å resirkulere vanningsvannet, dette er det mange som gjør allerede. Om man har resirkuleringsanlegg eller ei er trolig dette vinteren for å gå over vanningsanlegget, å få lukket eventuelle lekkasjer, rettet opp bord og vurdert vanningsstrategien i veksthuset.

Vurderer man innstallering av nytt resirkuleringsanlegg bør man vurdere lønnsomheten. Denne avhenger av kultur og størrelsen på gartneriet. Vann som resirkuleres må renses, og utgifter til renseanlegg må tas med i vurderingen.

Produsenter har rapportert om opptil 70% redusert vannforbruk i salat*, og 25-40% innsparingen på gjødselkostnader i tomat og agurk**.

Les veileder for resirkuleringsanlegg her: Veileder-for-rett-bruk-av-resirkuleringsanlegg-15.10.2020.pdf (nlr.no)

EC styring

Det kan ikke anbefales å skru ned ledetallet i gjødselvannet for å spare gjødsel. Feil gjødsling kan gi store tap i produksjonen.

I agurk- og tomatproduksjon bør man følge med på ledetallet i avrenningen med daglige målinger, og tilpasse ledetallet i gjødselen etter denne. Dette gir rett gjødsling og trolig er det også litt gjødsel å spare ved å styre ledetallet aktivt.

Har man ikke et opplagt sted til måling av avrenning kan man enkelt bygge en avrenningsstasjon selv: https://veksthus.nlr.no/fagartikler/veksthus/veksthus/veksthus/avrenningsstasjon

Blande egne gjødsel

Har man mot på å blande egen stamløsning er det fult mulig og her er det også penge å spare da de enkelte gjødselslag er billigere enn ferdigblandet gjødsel. Men det krever tid og tett oppfølgning, det er lett å gjøre feil og man må ha mer gjødsel på lager. Lønnsomheten er størst i store produksjoner.

Kilder:

* Astrid Sigaard Andersen NLR Viken

** NIBIO: https://nibio.brage.unit.no/nibio-xmlui/handle/11250/2688110