Arvid og Birgitte driver De Haes økologiske gartneri, der de produserer 250 ulike sorter grønnsaksplanter, urter og sommerblomster til privat og næring. Dessuten holder Arvid og Birgitte kurs i kjøkkenhagedrift og etablerer kjøkkenhager. Det er ikke overraskende at oppmøtet var godt med grønnsaksprodusenter som reiste fra Lier og Oslo, til Tønsberg og Rakkestad i sør, Aurskog-Høland i øst og Østre Toten i nord for å møtes på Jevnaker hos De Haes.

Allsidig program

Vi fikk en omvisning i fyranlegg, oppalshus samt hus med dyrking av tomatplanter i bakken til frøproduksjon. Birgitte delte erfaringer med nyttedyr, hvilke nyttedyr hun bruker forebyggende og kurativt samt metoder for utsett. Mange gode innspill og spørsmål fra deltagerne førte til gode, faglige diskusjoner. Fra NLR bidro Thomas Holz og Hans Gaffke, våre nasjonale fagressurser for økologi, med sin lange erfaring fra økologisk produksjon i inn- og utland. Bærrådgiver Line Beate presenterte erfaringsgruppen for Haskap, som hun skal fasilitere fremover. Ta kontakt på line.beate.lersveen@nlr.no for å høre mer.

20240424 101238
Arvid og Birgitte forteller om økologisk oppal av grønnsaksplanter
20240424 102517
Arvid og Birgitte forteller om økologisk oppal av grønnsaksplanter
20240424 103238
Arvid og Birgitte forteller om økologisk oppal av grønnsaksplanter
20240424 105833
Arvid og Birgitte forteller om økologisk oppal av grønnsaksplanter
20240424 111654
Arvid og Birgitte forteller om økologisk oppal av grønnsaksplanter
20240424 113606
Arvid og Birgitte forteller om økologisk oppal av grønnsaksplanter
20240424 124921
Arvid og Birgitte forteller om økologisk oppal av grønnsaksplanter

Bli med i erfaringsgruppen

Erfaringsgruppen for økologisk agurk og tomat deler utfordringer og muligheter knyttet til produksjon i bakken i veksthus - og mye mer. NLR drifter erfaringsgruppen og arrangerer gartnerivandringer som er åpne for alle. Bli med i facebookgruppen eller ta kontakt med Carla Hoyer (carla.hoyer@nlr.no) og få med deg neste gartnerivandring, som blir til høsten. Prosjektet varer ut 2024.

Denne vandringen ble organisert av NLR som del av prosjektet "Økologisk produksjon av agurk og tomat i bakken" som eies av NIBIO og finansieres av landbruksdirektoratets økomidler.