Etter mange år med begrenset produksjon av Impatiens walleriana har det i de senere årene vært lite fokus på bladskimmel forårsaket av soppen Plasmopara obducens. I år har det imidlertid igjen dukket opp tydelige angrep av bladskimmel hos flere veksthusprodusenter. Soppen kan angripe både frøformert og stiklingsformert Impatiens walleriana. Vi kjenner så langt ikke til problemer med denne soppsykdommen i Impatiens New Guinea.

Symptomer. De første symptomene på angrep av bladskimmel er bleke gulgrønne blader. Disse symptomene kan lett forveksles med næringsmangel og kan derfor være vanskelige å oppdage. Under kjølige og fuktige forhold kan det dannes et dekke med karakteristisk lys/hvit sporemasse på undersiden av bladene. Angrepne blader og knopper vil etter hvert visne og falle av.

I beplantninger ute vil bladskimmelangrep sees ved at plantene mister mye blader og det blir stående igjen strantne bladløse stengler.

Tiltak i produksjonen. Sørg for å kjøpe småplanter av en seriøs aktør. Sjekk stiklinger og halvfabrikata planter hyppig for symptomer. Husk å se etter hvitt soppbelegg på undersiden av bladene.

Bladskimmel gir ekstra problemer ved høy fuktighet. Vær nøye med god klimastyring. Unngå vanning ovenfra og sørg for en luftig plantebestand ved at plantene rykkes i tide.

Finner du symptomer som gulgrønne blader og bladfall, men uten hvitt soppmycel, kan du evt. sette en plante i tett plastpose noen dager og så sjekke etter soppmycel på nytt.

Bladskimmel er en pseudosopp og har mange likhetstrekk med algesoppene Phytophthora og Phytium. Aliette og Apron xl er aktuelle plantevernmidler å bruke tidlig i kulturen og ved begynnende angrep. Hardt angrepne planter bør destrueres. I bed og rabatter med impatiens walleriana, som blir angrepet av bladskimmel, anbefales det fjerning av alle planterester og bruk av andre plantearter påfølgende år.

Se mer informasjon om bladskimmel i Impatiens i Bioforsk sitt temahefte.

20220513 095757
Kraftig angrep av bladskimmel i Impatiens walleriana